Zryczałtowany podatek dochodowy przy umowach zlecenia i o dzieło

Zarobki uzyskane z umów zlecenia oraz z umów o dzieło co do zasady należy rozliczyć z organem skarbowym na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej, ale w pewnych przypadkach stosuje się ryczałt.

W sytuacji, gdy zleceniodawca zawiera umowę zlecenia lub umowę o dzieło z osobą niebędącą jego pracownikiem, od należności z tytułu tej umowy musi pobrać zaliczkę lub ryczałt. Odpowiedź na pytanie, od czego zależy zastosowanie formy opodatkowania, jaką jest zryczałtowany podatek dochodowy, znajdziemy w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wynagrodzenie poniżej 200 zł brutto

Według wyżej wymienionego przepisu zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% stosowany jest w przypadku, gdy kwota wynagrodzenia określona w umowie zlecenia lub o dzieło zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł. Sposób opodatkowania należności z tytułu umów cywilnoprawnych uzależniony jest nie tylko od wysokości tych należności i od tego, czy otrzymująca je osoba jest pracownikiem płatnika, ale również od sposobu określenia w tych umowach wysokości przysługującego wynagrodzenia. Aby forma ryczałtu mogła być zastosowana, muszą być spełnione łącznie dwa warunki. Po pierwsze, suma należności określonych w tej umowie lub w umowach zawartych z osobą niebędącą pracownikiem płatnika, z tego samego tytułu nie może przekroczyć kwoty 200 zł. Po drugie, należność ta musi być określona w konkretnej kwocie przysługującej w okresach miesięcznych.

Zleceniodawca powinien pobrać i odprowadzić do urzędu skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% przychodu. Przy wyliczaniu zaliczki znaczenia nie mają w takiej sytuacji koszty uzyskania przychodu. Podatek w formie ryczałtu wyklucza możliwość odliczenia kosztów. Kwotę ryczałtu pobiera się od przychodu bez pomniejszania go o koszty uzyskania przychodu, a także o składki na ubezpieczenia społeczne. Poza tym podatku obliczonego w formie ryczałtu nie pomniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Przykład:

Zleceniodawca zatrudnił na podstawie umowy o dzieło osobę, która nie jest pracownikiem jego firmy. Wynagrodzenie z umowy zostało ustalone w wysokości 180 zł brutto. Jakie wynagrodzenie netto otrzyma zleceniobiorca?

Przychód: 180 zł

Zryczałtowany podatek dochodowy (18%): 32 zł

do wypłaty: 180 zł – 32 zł = 148 zł

W tym przypadku naliczony został jedynie zryczałtowany podatek 18%, nie zostały odliczone składki na ubezpieczenie społeczne ani zdrowotne.

Warto tutaj zaznaczyć, że brany pod uwagę limit wynagrodzenia za umowę zlecenie i umowę o dzieło  w wysokości 200 zł dotyczy umowy zawieranej z jednym zleceniodawcą z tego samego tytułu w danym miesiącu. Tak więc w przypadku, gdy  zawarto więcej niż jedną umowę w jednym miesiącu, to kwoty tych umów nie podlegają sumowaniu – każda umowa jest opodatkowana osobno.

Podatek od umów z osobami będącymi pracownikami zleceniodawcy

Należy pamiętać, że zryczałtowany podatek od przychodów z umów zlecenia i umów o dzieło ma zastosowanie tylko w przypadku zawierania umów z osobami niebędącymi pracownikami zleceniodawcy na podstawie umowy o pracę. Jeżeli zleceniobiorca jest pracownikiem zleceniodawcy, to nawet w przypadku kwoty niższej niż 200 zł podatek od wynagrodzenia będzie obliczany na zasadach ogólnych i konieczne będzie pobranie zaliczki na podatek dochodowy.

Rozliczenie PIT

 

W rozliczeniu pit 2017 nie będziemy uwzględniać przychodów uzyskanych w 2016 z umów opodatkowanych ryczałtem, natomiast zarobki z umów zlecenia i umów o dzieło opodatkowane na zasadach ogólnych wykażemy na formularzu pit 37 lub pit 36. Ustawowy termin składania deklaracji pit za 2016 rok mija 30 kwietnia 2017 roku, czyli roku następującego po roku podatkowym, w którym uzyskaliśmy zarobki z tych umów. Można rozliczyć pity roczne przez internet korzystając z programu pit online.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

4 396 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>