Wpływ wzrostu wysokości wynagrodzenia minimalnego na inne świadczenia

Przepisy ustawy  o minimalnym wynagrodzeniu za pracę gwarantują pracownikom zatrudnionym w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy wysokość wynagrodzenia w każdym miesiącu nie niższą od wysokości minimalnego.

Oprócz ustalenia najniższej pensji, jaką pracodawca powinien wypłacać pracownikowi, kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę ma także wpływ na wysokość niektórych świadczeń pracowniczych, które ustalane są jako wielokrotność albo procent minimalnego wynagrodzenia. Oznacza to, że wraz z płacą minimalną wzrasta poziom świadczeń pracowniczych.

Świadczenia pracownicze zależne od minimalnego wynagrodzenia:

 • wynagrodzenie pracowników najmniej zarabiających albowiem pracodawcy będą zobligowani podwyższyć wynagrodzenie pracownicze do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • dodatek za pracę w porze nocnej, czyli między godz. 21:00 a 7:00 ,
 • wynagrodzenie przestojowe, za gotowość do pracy,
 • odprawa pieniężna w ramach tzw. zwolnień grupowych- według art. 8 ust. 4 ustawy maksymalna nie może przekraczać 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,  
 • określona  w art.87 (1) & 1 kodeksu pracy kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia za pracę przy zajęciu komorniczym, 
 • odszkodowanie z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu( (art. 18(3d) kp)
 • odszkodowanie pracownicze z powodu mobbingu lub dyskryminacji,
 • minimalna podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, rodzicielskiego, opiekuńczego czy też świadczenia rehabilitacyjnego,
 • podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym,
 • minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i chorobowe) dla osób, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej,
 • minimalna podstawa składek na Fundusz Pracy,
 • świadczenia pieniężne przysługuące praktykantom,
 • kwota zasiłku, jaką żołnierz zasadniczej służby wojskowej otrzymuje w czasie odbywania służby (art. 128 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP) oraz
 • rekompensata dla pracownika, który utracił zarobki w związku z wezwaniem i stawieniem się w Wojskowej Komendzie Uzupełnień (WKU) –  (art. 52 ust. 2 ustawy).

Dochody z pracy opodatkowane są podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Każdy podatnik musi rozliczyć je w zeznaniu rocznym po zakończeniu roku podatkowego. W rozliczeniu rocznym pit  należy wykazać nie tylko pensję zasadniczą, ale też inne świadczenia, które podlegają opodatkowaniu pit. Rozliczenie pit przez internet (rozliczenie pit 2016 online) pozwoli szybko wypełnić zeznanie i ułatwi kontakt z fiskusem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

4 396 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>