Umowa o dzieło z twórcą a rozliczenie PIT

W przypadku twórców, najczęściej spotykaną formą zatrudnienia jest umowa o dzieło.  W obecnym stanie prawnym (chociaż są inne plany) umowa ta nie podlega oskładkowaniu (nie odprowadza się od niej składek na ubezpieczenia społeczne czy zdrowotne). Umowa o dzieło podlega za to opodatkowaniu na zasadach ogólnych, chociaż w przypadku twórców ma formę preferencyjną, ze względu na wyższe koszty uzyskania przychodu.
Rozważmy przypadek umowy o dzieło z osobą fizyczną (sytuacja, gdy twórca nie prowadzi działalności gospodarczej). Założymy również, że nasz twórca nie jest zatrudniony na etacie. Gdy twórca zawrze umowę o dzieło również z  osobą fizyczną (czyli także nie prowadzącą działalności gospodarczej), obowiązek rozliczenia podatku będzie ciążył na twórcy, czyli wykonawcy dzieła. Dostanie on od zamawiającego wynagrodzenie w kwocie brutto.

Rozliczając się Twórca ma prawo zastosować 50% koszty uzyskania przychodu, a tym samym zapłacić mniejszy podatek, pod warunkiem, że zaistnieją dwie sytuacje:
a) praca wykonywana przez stronę danej umowy jest twórcza tzn. niepowtarzalna, ma indywidualny charakter , czyli dzieło spełnia przesłanki UTWORU określone w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
b) strona umowy jest twórcą bądź artystą wykonawcą w rozumieniu tej ustawy.

Warto wiedzieć, że organy podatkowe nie są upoważnione do interpretowania ustawy o prawach autorskich, a tym samym do stwierdzenia, czy dana osoba jest twórcą lub czy dzieło jest na pewno utworem. Za interpretowanie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych odpowiedzialny jest Departament Prawny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W naszym przypadku, twórca wykonując pracę kreatywną, zgodnie z zamówieniem drugiej strony stworzył dzieło, a następnie działając zgodnie z umową, przeniósł do niego prawa na Zamawiającego.

Twórca nie ma obowiązku odprowadzania zaliczki od takiej umowy o dzieło w ciągu roku. Robi to tylko koniec roku podatkowego. Rozliczenie pit krok po kroku z umów o dzieło: najpierw twórca swoje wy­na­gro­dzenie brutto, czyli przychód uzy­skany z umowy (lub wielu umów), wy­ka­zuje jako “przy­chód z in­nych źródeł”, a następnie w rubrykę “koszt uzy­skania przy­chodu” wpisuje 50% kwoty wy­na­gro­dzenia. Sprawa jest prostsza, niż to się wielu twórcom wydaje.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

4 425 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>