Ulga badawczo-rozwojowa

Rozliczenie pit 2016 będzie wiązało się z nowymi regulacjami podatkowymi. Przy rozliczeniu pit 2015 (pit za 2015 online, rozliczanie pit online, rozliczenie pit 2015 online) program podpowie podatnikom nowe rozwiązania obowiązujące od 1 stycznia 2016roku.

W tym miejscu chcemy napisać kilka słów o nowo wprowadzanej uldze badawczo-rozwojowej. Przez ostatnie lata podatnicy mogli korzystać z ulgi na nabycie nowych technologii. Od 1 stycznia 2016 ulga ta przestanie funkcjonować, a jej miejsce zajmie nowa ulga podatkowa, której celem jest promowanie działalności badawczo-rozwojowej.

 

Reguły przyjęte w zakresie nowej ulgi znacznie odbiegają od projektu złożonego w Sejmie przez Prezydenta Polski jeszcze w marcu bieżącego roku. Według prezydenckiego projektu podatnicy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, ponoszący wydatki na działalność badawczo-rozwojową, mogliby obniżyć dochód do opodatkowania o 150% kosztów faktycznie poniesionych. Dla dużych podmiotów przewidywano nieco niższy odpis – 120% tych kosztów. Na etapie prac parlamentarnych nad projektem wprowadzone zostały istotne zmiany. W ostatecznym kształcie przepisy przewidują znacznie mniejsze wartości dopuszczalnych kwot odliczeń, a dodatkowo zróżnicowanie ich wielkości zależne od kategorii wydatków.

Uchwalone już nowe przepisy znacznie ograniczają korzyści finansowe, gdyż przewidują możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 30% kosztów pracowniczych, a poza tym 20% innych wydatków kwalifikowanych dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz 10% w przypadku podmiotów dużych. Wydatki, które można odliczyć, to koszt nabycia surowców i materiałów, usługi doradcze, najem aparatury naukowo-badawczej itp.

Ulga badawczo-rozwojowa może stanowić istotną zachętę do prowadzenia przez przedsiębiorców działań zmierzających do innowacyjnych rozwiązań. Jednakże warunkiem stymulującym wzrost nakładów na innowacyjność, jest odpowiednio wysoki poziom odliczeń możliwych do osiągnięcia. Biorąc pod uwagę dalekie miejsce Polski w rankingu innowacyjności w zakresie gospodarki należałoby w celu poprawy obecnego stanu rzeczy podejmować działania bardziej stymulujące zachowania przedsiębiorców w tej dziedzinie. Przykładem dla Polski mogłoby być państwo takie jak Litwa, gdzie  w 2015 roku kwota odliczeń wydatków na działalność badawczo-rozwojową wynosi 300 %.

Wielokrotnie w ciągu ostatnich lat podejmowany był problem zmiany dotychczasowych przepisów w zakresie ulgi na nowe technologie i wprowadzenia preferencji podatkowych związanych z działalnością badawczo-rozwojową. Przedsiębiorcy oczekiwali na wprowadzenie ulgi podatkowej wspierającej podejmowaną przez nich działalność badawczo-rozwojową. Tak więc wprowadzenie nowych rozwiązań trzeba uznać za  najbardziej słuszne i racjonalne. Jednakże zapisy ustawowe dotyczące ulgi badawczo-rozwojowej wprowadzane od 1 stycznia 2016 pozostawiają sporo do życzenia. Regulacje wymagają korekt i modyfikacji, aby mogły istotnie stymulować odpowiednie zachowania wpływające na wzrost gospodarczy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

4 426 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>