Zryczałtowany podatek dochodowy przy umowach zlecenia i o dzieło

Zarobki uzyskane z umów zlecenia oraz z umów o dzieło co do zasady należy rozliczyć z organem skarbowym na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej, ale w pewnych przypadkach stosuje się ryczałt.

Continue reading “Zryczałtowany podatek dochodowy przy umowach zlecenia i o dzieło” »

Dochody niewykazywane w pit

Gdy uzyskujemy w roku podatkowym przychody, po jego zakończeniu musimy sporządzić rozliczenie roczne pit. W przypadku uzyskania w 2015 roku przychodów z różnych źródeł będziemy musieli je połączyć i zawrzeć w rozliczeniu pit 2016 ( w roku 2016 rozliczamy przychody z 2015). Niektórych dochodów  nie wykazujemy w rozliczeniu rocznym pit.

Continue reading “Dochody niewykazywane w pit” »

Kiedy sprzedaż nieruchomości rozliczyć w rocznym PIT?

Dochody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości mogą być zwolnione z podatku dochodowego, jeśli od chwili zakupu do momentu sprzedaży upłynęło pięć pełnych lat kalendarzowych. Jeśli sprzedaż nastąpiła przed upływem pięciu lat, trzeba wykazać dochód w rozliczeniu rocznym pit. Continue reading “Kiedy sprzedaż nieruchomości rozliczyć w rocznym PIT?” »

Podmioty zobowiązane do opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Obowiązek odprowadzania w ciągu roku  zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych jest jednym z podstawowych obowiązków, jaki nałożyła ustawa o PIT. Zasady poboru tych zaliczek zostały uregulowane w rozdziale 7. Ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych). Continue reading “Podmioty zobowiązane do opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych” »

Kto może skorzystać z umowy uaktywniającej?

Dobra opiekunka to dziecka jest dziś na wagę złota. Zwłaszcza w sytuacji, gdy nasza pociecha nie dostała się do żłobka, a mama musi wcześniej wrócić do pracy. Warto wiedzieć, że możemy zatrudnić opiekunkę do dziecka do lat 3 i podpisać z nią tzw. umowę uaktywniającą. Continue reading “Kto może skorzystać z umowy uaktywniającej?” »