Zryczałtowany podatek dochodowy przy umowach zlecenia i o dzieło

Zarobki uzyskane z umów zlecenia oraz z umów o dzieło co do zasady należy rozliczyć z organem skarbowym na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej, ale w pewnych przypadkach stosuje się ryczałt.

Continue reading “Zryczałtowany podatek dochodowy przy umowach zlecenia i o dzieło” »