Podział ulgi prorodzinnej

Ulga prorodzinna przysługuje osobom faktycznie sprawującym opiekę nad dziećmi, czyli spełniającymi warunek wspólnego zamieszkania oraz za  czas rzeczywistego sprawowania opieki. Może być podzielona pomiędzy sprawujących opiekę proporcjonalnie do ich zaangażowania.

W sytuacji, gdy rodzice się rozwiodą lub są w separacji, ale nadal wykonują władzę rodzicielską i spełniają wymagane przepisami warunki, mają prawo do ulgi prorodzinnej. Każdemu z nich przysługuje ulga w równych częściach, jeśli nie ustalą innych proporcji. Rodzice maja prawo ustalić, w jakiej części odliczenie przysługuje każdemu z nich.

Na możliwość skorzystania z odliczeń nie ma wpływu ograniczenie władzy rodzicielskiej wynikające z orzeczenia sądowego. Rodzic, który ma jedynie ograniczoną władzę rodzicielską, z ulgi prorodzinnej może korzystać. Dopiero w przypadku pozbawienia lub zawieszenia przez sąd władzy rodzicielskiej, prawo do ulgi przestaje przysługiwać.

Zdarzają się sytuacje, że dziecko spod władzy  rodziców zostaje przekazane do rodziny zastępczej albo do opiekuna prawnego. W takim przypadku każdemu z opiekujących się dzieckiem przysługuje ulga za okres faktycznego sprawowania opieki.

Limity odliczeń podatkowych podawane są w wielkościach miesięcznie przysługujących. Jeśli opieka jest przekazana w trakcie miesiąca, to każdemu z opiekujących się dzieckiem przysługuje w danym miesiącu odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 miesięcznej kwoty limitu za każdy dzień sprawowania opieki. Oznacza to, że za każdy dzień opieki nad jednym dzieckiem można odliczyć 3,09 zł (limit 92,67 zł podzielony przez 30 dni), nad dwojgiem dzieci – 6,18 zł, trojgiem dzieci – 11,74 zł  (6,18 zł plus 5,56, czyli 1/30 limitu 166,67 zł na trzecie dziecko), nad czworgiem dzieci – 19,24 zł (11,74 plus 7,50 czyli 1/30 limitu 225 zł na czwarte dziecko). Na każde kolejne dziecko dolicza się 7,50 zł za każdy dzień. Odliczenie takie dotyczy zarówno  rodziców, jak i opiekunów prawnych albo osób pełniących funkcję rodziny zastępczej. W miesiącu, w którym opieka była przekazana innej osobie, limit miesięczny nie będzie mógł być odliczony w całości, a tylko za dni faktycznie sprawowanej opieki. Pozostała część limitu odliczenia będzie przysługiwała osobie, która przejęła opiekę.

Z ulgi prorodzinnej mogą korzystać podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych według skali podatkowej, którzy składają do organów podatkowych roczne rozliczenie  pit 37 lub pit 36. Można złożyć druk rozliczenia rocznego pit w urzędzie lub dokonać rozliczenia pit przez internet korzystając z programu do rozliczania pit 2015. Nie można natomiast przekazać obowiązku rozliczenia z fiskusem płatnikowi – pracodawcy lub pozostawić świadczeniodawcy (ZUS), gdyż wtedy traci się możliwość skorzystania z odliczeń. Nie ma możliwości uwzględnienia ulgi na formularzach  PIT -40 ani PIT-40A wypełnianych przez płatników. Ulga nie przysługuje podatnikom składającym deklaracje pit 28, pit 38, pit 39, pit 36L. Zasady rozliczania podatku na tych formularzach nie podlegają skali podatkowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

4 401 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>