Podmioty zobowiązane do opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Obowiązek odprowadzania w ciągu roku  zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych jest jednym z podstawowych obowiązków, jaki nałożyła ustawa o PIT. Zasady poboru tych zaliczek zostały uregulowane w rozdziale 7. Ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Do opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych  podatnicy zobowiązani są bezpośrednio lub też za pośrednictwem płatnika.

Podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która podlega obowiązkowi podatkowemu na podstawie ustaw podatkowych. Płatnikiem  natomiast jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jest obowiązana na mocy przepisów prawa podatkowego do obliczenia, pobrania od podatnika i wpłacenia podatku organowi podatkowemu we właściwym terminie..

Za pośrednictwem płatników zaliczki od osób fizycznych pobierane są w sytuacji, gdy dochody wypłacane są:

1) przez zakład pracy (wypłata wynagrodzenia ze stosunku pracy),

2) przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne i inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną (wypłaty członkom spółdzielni i ich domownikom),

3) przez organy rentowe ( świadczenia   emerytalne, rentowe)

4) przez komorników (wynagrodzenia dla pracowników wypłacane za zakład pracy)

5) przez innych płatników, tj.:

– osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, dokonujące wypłaty emerytur i rent z zagranicy (od emerytur i rent),

-jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy i inne jednostki organizacyjne  (od wypłacanych stypendiów),

-organy zatrudnienia  (od świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy),

-wojewódzkie urzędy pracy (od świadczeń wypłacanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,)

-areszty śledcze oraz zakłady karne  (od należności za pracę aresztowanych oraz skazanych),

-spółdzielnie (od oprocentowania wkładów pieniężnych członków spółdzielni, które zalicza się w ciężar kosztów spółdzielni),

-oddziały Wojskowej Agencji Mieszkaniowej  (od wypłacanych żołnierzom świadczeń pieniężnych wynikających z przepisów ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej),

-centrum integracji społecznej  (od wypłacanych świadczeń integracyjnych i motywacyjnej premii integracyjnej),

-podmiot przyjmujący na praktykę absolwencką ( od świadczeń pieniężnych wypłacanych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich).

Informację o przekazanych przez płatnika zaliczkach na podatek płatnik przekazuje podatnikowi na formularzu pit 11, który jest podstawą do wypełnienia pit 36 lub pit 37. Jeśli zastanawiamy się, jak rozliczyć pit przez internet, w programach pit 2015 znajdziemy informacje, gdzie należy wpisać dane o zaliczkach z pit 11.

Bezpośrednio na podatnikach ciąży obowiązek opłacania w ciągu roku zaliczek na podatek, jeśli:

1) uzyskują dochody od płatników wymienionych wyżej w ppkt 1–3 i 5, jeżeli osiągają również inne dochody, od których płatnicy nie mają obowiązku poboru zaliczek na podatek,

2) osiągają dochody z działów specjalnych produkcji rolnej,

3) osiągają dochody z działalności gospodarczej,

4) osiągają dochody z najmu i dzierżawy,

5) osiągają dochody bez pośrednictwa płatników ze stosunku pracy z zagranicy,

6) osiągają dochody bez pośrednictwa płatników z emerytury i renty z zagranicy.

Ponadto obowiązek opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych powstaje w związku z wypłacaniem przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, wypłacające świadczenia osobom posiadającym nieograniczony obowiązek podatkowy. Osoby te są obowiązane jako płatnicy pobierać zaliczki na podatek dochodowy.

Informację o przekazanych przez płatnika zaliczkach na podatek płatnik przekazuje podatnikowi na formularzu pit 11, który jest podstawą do wypełnienia pit 36 lub pit 37. Jeśli chcemy zrobić rozliczenie roczne pit i zastanawiamy się, jak zrobić rozliczenie pit przez internet, w programie do rozliczania pit 2015 (może to być rozliczenie pit online 2015) znajdziemy informacje, gdzie należy wpisać dane o zaliczkach przekazanych w ciągu roku do fiskusa zarówno przez płatnika jak i bezpośrednio przez podatnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

4 396 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>