Rozliczenie PIT 2017, czyli program PIT 2017 online

Zbliżający się wielkimi krokami czas gorączki podatkowej będzie dla większości z nas dolegliwością raczej łagodnego charakteru i przelotnego trwania za sprawą szeroko dostępnego oprogramowania podatkowego. Nie jest to oczywiście novum dla współczesnego polskiego podatnika — rozliczenie PIT 2017 przez Internet to w istocie zaktualizowane aplikacje, które dobrze znany z lat poprzednich.
Pomimo że historia elektronicznych form rozliczania podatku PIT ma w naszym kraju zaledwie kilka lat, jej efekty okazały się niebagatelne. Poczynając od czysto psychologicznego bilansu energetycznego podatnika (każdy podatnik jest także żywą, odczuwającą istotą) i ilości wykorzystanego magnezu w długim procesie mozolnej wędrówki przez niekończące się papierowe formularze a kończąc na łatwości popełnienia bolesnej w skutkach pomyłki obliczeniowej, tradycyjny system składania deklaracji podatkowych skazany był na powolną śmierć w erze informatycznej. Od kilku lat obserwujemy konsekwentne zmiany w preferencjach drogi rozliczania podatku i wszystko wskazuje na to, że PIT za 2017 online będzie kolejnym dowodem na trafność przytoczonych obserwacji. Oczywiście nie jest to proces niezależny od szerszego kontekstu informatyzacji wielu aspektów życia, których formy organizacji jawiły się wcześniejszym pokoleniom jako utrwalone i raczej niezmienne. Szczególne znaczenie odgrywa w tej kwestii Internet — narzędzie (a dla wielu z nas zupełnie nowy wymiar rzeczywistości), które zrewolucjonizowało komunikację XXI wieku, a w przypadku relacji z administracją państwową pozwoliło ograniczyć największą bodajże jej przypadłość, czyli biurokrację. I choć przyznać trzeba, iż w naszym kraju droga do całkowicie sprawnych i przyjaznych stosunków obywatela z państwem jest jeszcze daleka, w przypadku rocznych zeznań podatkowych zrobniono niemało. Każdy dostępny na rynku program do rozliczania PIT 2017 może być na to przykładem. Sam fakt, że podatnik może samodzielnie dokonać wyboru platformy, której zamierza użyć do przygotowania i wysłania swojej deklaracji podatkowej jest wymowny i w pewien sposób odwołuje się do idei pluralizmu. W efekcie każdy z nas może użyć narzędzia odpowiadającego naszym wymaganiom i potrzebom — czy będzie to program do rozliczania PIT 2017, czy też serwis online (w oficjalnej ofercie państwowej administracji podatkowej lub stworzony przez prywatnych autorów). Na koniec należy także wspomnieć o wzroście świadomości podatkowej, jaka wiąże się z rozpowszechnieniem systemów elektronicznych rozliczeń. Ponieważ każda z dostępnych aplikacji zawiera elementy edukacyjne, stajemy się bardziej niezależni i świadomi w pracy nad naszymi rocznymi deklaracjami.

Kto może korzystać z ulgi rehabilitacyjnej

W rocznym rozliczeniu pit 2017 uprawniony podatnik może odliczyć od dochodu wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, które poniósł w roku podatkowym. Uprawniony do korzystania z ulgi rehabilitacyjnej jest podatnik mający orzeczenie o niepełnosprawności lub taki, na którego utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne.

Continue reading “Kto może korzystać z ulgi rehabilitacyjnej” »

Wady i zalety programów do rozliczania PIT

Polacy coraz chętniej wypełniają deklaracje podatkowe przez internet. Jest to prosta i szybka metoda, dzięki której nie musimy się wybierać osobiście do Urzędu Skarbowego. Zważywszy na to, że większość z nas odkłada złożenie zeznania podatkowego na ostatnią chwilę, unikniemy także stania w długiej kolejce.
Obecnie możemy skorzystać z licznych programów do rozliczania PIT, które jak grzyby po deszczu zaczęły się mnożyć w sieci. Oferta jest rzeczywiście bardzo szeroka, choć oczywiście są lepsze i gorsze aplikacje tego typu. Jeśli chcemy skorzystać z oficjalnego programu, wystarczy wejść na portal podatkowy Ministerstwa Finansów i w zakładce „do pobrania” znajdziemy program e-Deklaracje Desktop. Właściwie nie powinniśmy mieć problemów z instalacją, chociaż oprócz aplikacji musimy jeszcze pobrać wtyczkę Adobe Reader. Faktem jest, że cały proces wymaga pewnej znajomości obsługi komputera.

Wadą programu jest niewątpliwie to, że nie oferuje on żadnych dodatkowych funkcji. Aktywny formularz wygląda identycznie, jak formularz drukowany. Właściwy PIT musimy samodzielnie wybrać z listy. Arkusz nie posiada równiej wbudowanego kalkulatora, więc zanim wpiszemy wszystkie kwoty przychodów oraz kosztów uzyskania przychodu, musimy je samodzielnie zsumować. Aplikacja nie podpowie nam niestety, z jakich ulg możemy skorzystać.

Zamiast programu e-Deklaracje, możemy także wypróbować jeden z programów komercyjnych – np. PITax.pl. Dużą popularnością cieszą się portale podatkowe, za pośrednictwem których możemy wypełnić i przesłać PIT, bez konieczności instalowania oprogramowania na swoim komputerze. Z drugiej strony niektórzy użytkownicy dość nieufnie podchodzą do tego rozwiązania, a to z uwagi na ustawę o ochronie danych osobowych. Z portalu możemy w prawdzie skorzystać za darmo, jednak musimy zgodzić się na przetwarzanie naszych danych osobowych, które bądź co bądź pozostają na serwerze prywatnej firmy. W zamian jednak otrzymujemy możliwość szybkiego rozliczenia PIT i wiele podpowiedzi, jak skutecznie obniżyć swój podatek. Wybór należy oczywiście do nas.

Konsekwencje nierozliczenia zaliczki na podatek dochodowy przez płatnika

Obowiązkiem pracodawców jako płatników jest naliczanie i odprowadzanie w trakcie roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom. Niewywiązywanie się z tego obowiązku rodzi dla pracodawcy dotkliwe konsekwencje.

Przepisy ordynacji podatkowej

W art. 30 Ordynacji podatkowej znajdziemy stwierdzenie, że przedsiębiorcy, będący płatnikami, odpowiadają zarówno za podatek niepobrany jak i za podatek pobrany a niewpłacony do urzędu skarbowego. Pracodawca, który nie pobrał zaliczki na podatek lub pobrał ją , ale nie wpłacił do urzędu skarbowego, odpowiada za te należności całym swoim majątkiem.

Wyjątkiem od tych przepisów jest sytuacja, kiedy podatek nie został pobrany przez płatnika, ale z winy podatnika, a nie płatnika. W takich okolicznościach odpowiedzialność spada na podatnika – organ podatkowy wydaje odpowiednią decyzję.

Odpowiedzialność karno skarbowa

Nierozliczenie zaliczki na podatek dochodowy uznane jest za czyn zabroniony i podlega odpowiedzialności karnej skarbowej.

Zgodnie z przepisami art. 77 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy płatnik, który nie wywiązuje się z obowiązku terminowej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy właściwemu organowi podatkowemu, podlega karze grzywny równej 720 stawek dziennych lub karze pozbawienia wolności do lat 3, a w skrajnych przypadkach może podlegać obu tym karom jednocześnie.

Natomiast w sytuacji, kiedy pracodawca w ogóle nie pobiera zaliczek na podatek dochodowy lub pobiera je w wysokości mniejszej niż powinien, to grozi mu kara grzywny do 720 stawek dziennych lub kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Pracodawca może uniknąć kar przewidzianych za niewywiązywanie się z obowiązków dotyczących zaliczek na podatek dochodowy. Jeśli przed rozpoczęciem postępowania płatnik dokona wpłaty całości należnego podatku dochodowego do właściwego organu podatkowego, to wyżej wymienione kary nie zostaną w jego przypadku zastosowane.

Niewywiązywanie się z obowiązku płatności zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom powoduje bardzo poważne konsekwencje. Warto więc nie zapominać o terminowym rozliczaniu podatku, by uniknąć ich dotkliwych skutków.

Informacja o zaliczkach

Płatnik zaliczek po zakończeniu roku podatkowego 2018 przekaże podatnikowi informację PIT-11 o wypłaconych wynagrodzeniach, pobranych składkach i zaliczkach na podatek dochodowy. Informacje te podatnik wykorzysta przy rozliczeniu pit 2018 wypełniając deklarację PIT-36 lub PIT-37. Może to zrobić korzystając z dobrego programu pit online. Pit online wypełnia się najszybciej. Pity roczne online potwierdzane są przez urzędy skarbowe urzędowym poświadczeniem odbioru.

Rozliczenie wspólnie z małżonkiem – podstawowe informacje

Zbliża się czas rozliczania deklaracji podatkowych. Wielu podatników zdecyduje się na wspólne rozliczenie z małżonkiem, by w ten sposób uniknąć zapłacenia większego podatku lub uzyskać większy zwrot.
Kiedy możemy rozliczyć się wspólnie?
Nie w każdym przypadku możemy skorzystać z tego prawa podatkowego. Podstawowe kryterium, jakie musimy spełnić, to fakt bycia w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy i pozostawać we wspólności majątkowej. Problemów ze wspólnym rozliczeniem nie będą mieli także małżonkowie, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej. Zatem niezależnie od tego, czy wypełnimy PIT 37 online czy PIT 36, kluczowym warunkiem będzie tutaj sposób rozliczenia. Prawo do wspólnego rozliczenia automatycznie tracą podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą , lecz rozliczają się kartą podatkową, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub podatkiem liniowym. Ile można zyskać na wspólnym rozliczeniu z małżonkiem?
Kiedy skorzystamy na wspólnym rozliczeniu?
Generalnie wspólne opodatkowanie korzystne jest w sytuacji, gdy istnieje dosyć duża dysproporcja w dochodach małżonków. Podatek bowiem oblicza się w podwójnej wysokości od połowy łącznych dochodów małżonków. Tym sposobem najwięcej zyska osoba, której dochód spowoduje wejście na wyższy prób podatkowy. Na przykład jeśli jedno z małżonków zarobiło w danym roku 171 056 zł, a drugi nie uzyskał żadnego przychodu, wówczas małżeństwo zapłaci 12 530 zł mniej, niż przy indywidualnym rozliczeniu. Z kolei jeśli małżonkowie uzyskali dochód 85, 528 zł, wówczas fakt wspólnego rozliczenia nie wpływa na wysokość podatku.
Małżonkowie rozliczając się wspólnie mogą skorzystać w ulg podatkowych. Przychody małżonków między którymi istnieje wspólność majątkowa małżeńska ze wspólnej własności, posiadania lub użytkowania rzecz dolicza się po połowie do przychodów każdego z nich. Identycznie postępujemy z kosztami uzyskania przychodów, a także ulgami podatkowymi. Jeśli natomiast chcemy, by dany przychód, na przykład z tytuły najmu, był doliczany do dochodu tylko jednego z małżonków, musimy złożyć w tym celu odpowiednie oświadczenie w Urzędzie Skarbowym.

Jak wypełnić PIT 37

Popełnianie błędów w rocznym zeznaniu PIT to dość powszechne zjawisko. Konsekwencją takiej pomyłki może być wezwanie z Urzędu Skarbowego w celu złożenia korekty, a nawet konieczność zapłacenia kary. Każdy podatnik sam ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowe wypełnienie rocznej deklaracji, dlatego warto zapoznać się z poniższym poradnikiem i uniknąć tego typu nieprzyjemności.
Przede wszystkim, jeśli składamy zeznanie podatkowe po raz pierwszy, powinniśmy dokładnie zapoznać się z instrukcją jak wypełnić PIT 37, która jest do pobrania między innymi na stronie Ministerstwa Finansów. Jeśli zdecydujemy się wysłać e-formularz, to również warto wcześniej spojrzeć na wzór, zanim przystąpimy do wypełniania dokumentu. Częstym błędem, który od razu dyskwalifikuje PIT jest wybór złego formularza. Nie chodzi tutaj tylko o PIT nieadekwatny formy opodatkowania, jaką objęte są nasze przychody. Błędem jest złożenie deklaracji na nieaktualnym, a tym samym nieważnym formularzu.
Jeśli wypełniamy PIT w formie papierowej nie róbmy tego na dokumencie z zeszłego roku, który wzięliśmy sobie „na zapas”. Musimy wydrukować lub pobrać z Urzędu Skarbowego aktualny druk. W przypadku e-deklaracji, jeśli korzystamy ze specjalnej aplikacji do wypełniania PIT-ów, pamiętajmy o uaktualnieniu jej do bieżącej wersji. W przypadku oprogramowania tego typu najczęściej program sam na o to zapyta.
Bardzo często zdarza się również, że składamy niepodpisaną deklarację. Gdy zanosimy dokumenty bezpośrednio do Urzędu Skarbowego, urzędnik powinien skontrolować, czy deklaracja jest podpisana. Nie możemy jednak liczyć na audyt w sytuacji, gdy wysyłamy zeznanie podatkowe pocztą. PIT w formie elektronicznej weryfikuje się za pomocą danych autoryzacyjnych, jak imię, nazwisko, numer PESEL oraz kwota przychodu za zeszły rok. Jeśli popełnimy błąd wpisując powyższe dane, nasz dokument zostanie odrzucony przez system i wyświetli nam się status 414. Wówczas należy skorygować dane i ponownie przesłać dokument.
Większość tego typu błędów wynika z nieuwagi, a także faktu, że nie sprawdzamy ponownie wypełnionego już formularza. Warto zatem poświęcić nieco więcej czasu i zweryfikować wpisane dane, by uniknąć kłopotów związanym z koniecznością wypełniania korekty.

 

PIT 37 online – charakterystyka deklaracji

Przystępując do wypełnienia deklaracji PIT online w roku 2017 największa liczba polskich podatników w typowych sytuacjach wybierze PIT 37 jako formę rozliczenia z urzędem skarbowym.

Obok PIT 36 online oraz PIT 28 online najpopularniejszym formularzem oferowanym przez programy i serwisy do rozliczania podatków jest PIT 37 online. Jest to deklaracja dotycząca przychodów opodatkowanych wedle skali podatkowej uzyskanych tylko za pośrednictwem płatnika (płatników). W przypadku, gdy podatnik uzyskuje również innego rodzaju przychody (opodatkowane na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, objęte podatkiem liniowym, pochodzące z obrotu kapitałem, itp.), zobowiązany jest do przygotowania dwóch różnych deklaracji — PIT 37 online oraz uzupełniającą ją, adekwatną dla innego rodzaju przychodów (np. z tytułu ryczałtu — PIT 28 online).

W następujących wypadkach niewłaściwym będzie wybranie PIT 37 jako formy rozliczenia podatkowego:

 • uzyskiwanie wyłącznie przychodów zwolnionych z podatku (nie jest wymagana żadna deklaracja),
 • uzyskiwanie wyłącznie przychodów innych niż opodatkowane według skali,
 • uzyskiwanie przychodów z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej (konieczność samodzielnego obliczenia i zapłaty podatku dochodowego),
 • uzyskiwanie przychodów opodatkowanych według skali tak za pośrednictwem płatnika (przypadek umowy o pracę), jak i bez pośrednictwa płatnika,
 • obniżanie dochodów o straty z lat ubiegłych (PIT 37 można jednak złożyć z rok wykazujący stratę),
 • doliczanie do dochodów własnych dochodów małoletnich dzieci — może to mieć miejsce w przypadku rozliczenia indywidualnego, wspólnego czy też jako osoba samotnie wychowująca dzieci (nie można jednak doliczać dochodów małoletnich pochodzących z pracy, stypendiów oraz przedmiotów, którymi swobodnie dysponują — w takich okolicznościach podatnik wciąż może rozliczyć się w oparciu o PIT 37 online a osoba małoletnia składa własną deklarację poświadczoną podpisem rodzica czy też opiekuna).

Wypełnienie deklaracji PIT 37 będzie właściwym krokiem w następujących sytuacjach podatkowych:

 • rozliczenie wspólne z małżonkiem (jeśli każde z nich spełnia warunki do tej formy rozliczenia),
 • rozliczenie osoby samotnie wychowującej dziecko,
 • rozliczenie nierezydenta (jeśli nierezydent zarabia w Polsce a jego miejsce zamieszkania znajduje się w UE, EOG lub KS,
 • rozliczenie przychodów z zagranicy, gdy były one uzyskane z pośrednictwem polskiego płatnika.

Zbliżając się do ostatecznego terminu rozliczenia podatkowego PIT 2017…

Wśród dwóch lub trzech sposobów na przeprowadzenie rocznego rozliczenia podatkowego polecamy najnowszy PIT 2017 — elektroniczne rozliczenie fiskalne oferuje znaczne udogodnienia, nad którymi współczesny polski podatnik nie powinien przechodzić obojętnie.

Cykliczna coroczna powinność podsumowania dwunastu miesięcy naszej aktywności ekonomicznej w kolumnach trudnych do przełożenia na codzienny język większości z nas tradycyjnych formularzy z urzędu skarbowego, nie należy do szczególnie wyczekiwanych elementów życia obywatelskiego. Dodatkowa odpowiedzialność wobec organów administracji państwowej za ewentualne pomyłki i niedopatrzenia w naszych deklaracjach dopełnia jedynie obrazu szczerej niechęci, jaką wielu z nas żywi do podatków. Oczywiście trudno wyobrazić sobie, by konieczność przekazania znacznej części z ciężko wypracowanych przez nas funduszy państwu budziła zazwyczaj entuzjazm i nierealistycznie byłoby się tego spodziewać wśród większości naszych podatników. Jednak sam proces rozliczenia rocznego w ciągu kilku ostatnich lat uległ dramatycznej zmianie, w wyniku której utracił on większość swych tak negatywnie ocenianych aspektów — rozliczenie PIT online 2017, jako ukoronowanie owego cyklu zmian stanowi zupełnie nowe podejście do pracy nad deklaracja podatkową. Podobnie jak jego tradycyjny poprzednik pozwala podatnikowi na zrewidowanie swojej sytuacji podatkowej oraz przekazanie wymaganych przez urząd skarbowy informacji w wymaganej przezeń formie. Rozliczenie PIT 2017 online nie zwolni nas też odpowiedzialności wobec administracji podatkowej, gdybyśmy się dopuścili uchylania od podatków. Jednak jakość pracy nad zeznaniem cyfrowym jest całkowicie nowa. Nawet niedoświadczony podatnik bez pomocy księgowych będzie w stanie samodzielnie uzupełnić i cyfrowo przesłać, nawet stosunkowo złożone zeznanie podatkowe. Zaawansowane funkcje najnowszego oprogramowania podatkowego nie wymagają od nas nawet decyzji co formularza podatkowego, na podstawie którego chcielibyśmy się rozliczyć — aplikacja PIT oceniając naszą sytuację podatkową na podstawie wstępnej informacji, samoczynnie wybiera dla nas najbardziej właściwą deklarację. Co więcej, w trakcie wprowadzania danych i przeprowadzania koniecznych obliczeń możemy mieć całkowitą pewność poprawności otrzymywanych rezultatów. Jeśli dodamy do tego możliwości wielokrotnej edycji naszego zeznania, zanim prześlemy je do urzędu coś, co brzmi jak polecenie — rozlicz PIT online — nabiera charakteru dobrej rady.

Rozliczenie PIT – dochody i pobyt za granicą

Gdzie rozliczamy dochody z zagranicy

Osoby pracujące poza granicami swojego kraju powinny przed rozliczeniem rocznym pit ustalić swoją rezydencję podatkową. Polscy rezydenci podatkowi rozliczają wszystkie światowe dochody w kraju. Nierezydenci odprowadzają podatek tylko od dochodów uzyskanych w Polsce.

Polskim rezydentem podatkowym jest osoba, która posiada w Polsce centrum interesów życiowych i przebywa w kraju dłużej niż 183 dni w roku. Nie zawsze muszą być spełnione oba warunki. Jeśli podatnik przebywa poza krajem więcej niż 183 dni, ale posiada w Polsce rodzinę, małżonkę, dzieci, mieszkanie, inwestycje stałe i nie zamierza pozostać za granicą na stałe, lecz wyraża chęć powrotu, może być uznany za polskiego rezydenta podatkowego. Ma wtedy obowiązek rozliczyć pit ze wszystkich dochodów uzyskanych na całym świecie. Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą podlega przepisom regulującym zasadę naliczania podatku zawartym w umowach dwustronnych pomiędzy krajami  w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Należy zastosować zasadę unikania podwójnego opodatkowania, jeśli Polska ma podpisaną z danym krajem stosowną umowę. W zawartych przez Polskę umowach spotykamy dwie metody unikania podwójnego opodatkowania: metodę wyłączenia z progresją oraz metodę proporcjonalnego odliczenia.  W przypadku braku takiej umowy stosowana jest zasada proporcjonalnego odliczenia.

Standardowo dochody z tytułu pracy najemnej, zlecenia, dzieła itp. opodatkowane są w kraju, w którym wykonywana jest praca, a nie tylko w kraju rezydencji. Po zakończeniu roku podatkowego można wystąpić o zwrot podatku z zagranicy  (z państwa, w którym uzyskiwane były dochody, np.zwrot podatku z niemiec) wypełniając zagraniczną deklarację podatkową samodzielnie lub zlecając to wyspecjalizowanym firmom.

Podatnicy uzyskujący dochody z tytułu pracy najemnej za granicą, składają  zeznanie podatkowe na druku PIT-36. Wzory zeznań podatkowych są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Finansów a także na portalach podatnika. Można je wydrukować i wypełnić lub wysłać rozliczenie pit online za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Gdy podatnik przebywa za granicą, wypełnioną deklarację podatkową może złożyć w polskim urzędzie konsularnym przed upływem terminu przewidzianego ustawą. Można je także przesłać do i urzędu skarbowego pocztą (w tym przypadku jedynie Poczta Polska jest operatorem uznawanym przez fiskusa) listem poleconym i zachować potwierdzenie nadania.

Wymaganym załącznikiem do zeznania podatkowego PIT-36 jest formularz PIT/ZG , w którym podatnik wykazuje dochody z tytułu działalności wykonywanej za granicą lub ze źródeł przychodów położonych za granicą oraz podatek tam zapłacony. Dla każdego państwa uzyskania dochodu składa się odrębny załącznik. Jeśli poza uzyskaniem dochodów opodatkowanych podatnik spełni inne warunki wymienione w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, które są konieczne do skorzystania z odliczeń, do deklaracji PIT-36 załącza PIT-O.

Nierezydenci podatkowi rozliczają w Polsce jedynie dochody uzyskane na terytorium Polski, czyli polskie wynagrodzenia za pracę, dochody z najmu czy inwestycji. Dochody otrzymane za pośrednictwem płatnika rozliczane są przez płatnika. Podatnik otrzymuje dokument IFT-1, który sporządza płatnik w związku z pobraniem podatku w Polsce i przekazuje do urzędu skarbowego podatnikowi. Dochody uzyskane bez pośrednictwa płatnika należy rozliczyć samodzielnie. Np. dochody uzyskane z najmu opodatkowane ryczałtem rozliczamy na druku PIT-28 ( można rozliczyć pit 28 online).

 

Ulga na leki wykupione za granicą

Wykonując rozliczenie pit 2018 podatnik może skorzystać z ulg oraz odliczeń od dochodu, jakie przewiduje polskie prawo podatkowe. W myśl art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstawę obliczenia podatku  stanowi dochód po odliczeniu przysługujących podatnikowi kwot  wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Aby skorzystać  z odliczeń od dochodu przed opodatkowaniem w ramach ulgi rehabilitacyjnej, osoba, której dotyczy wydatek, musi posiadać orzeczenie  odpowiedniego organu o  zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w szczegółowych  przepisach. Może to być decyzja przyznająca rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną. W przypadku osoby, która nie ukończyła 16. roku życia orzeczenie wydawane jest na podstawie odrębnych przepisów.

Rodzaje wydatków na cele rehabilitacyjne uprawniające do pomniejszenia dochodu  przed opodatkowaniem określa art. 26 ust. 7a. ustawy o pit, natomiast zasady i warunki dokonywania tych odliczeń określone zostały w ust. 7b-7g tego artykułu.

Wśród wydatków w ramach tej ulgi przewidziane są kwoty wydane na zakup leków zaleconych przez lekarza specjalistę. Obliczane są one w cyklu miesięcznym. W każdym miesiącu od wydatkowanej kwoty należy odliczyć 100zł i dopiero uzyskana różnica jest kwotą przysługującą do odliczenia. Jeśli w danym miesiącu wydatki na leki nie przekroczą 100zł, nie mamy prawa do odliczeń.

Stosownie do zapisów w ustawie wymagane jest udokumentowanie wydatków na leki. Ustawodawca nie określa precyzyjnie, jaki to ma być dokument i przez kogo wystawiony. Musi on jednak zawierać dane (imię, nazwisko, adres) osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności,  dane sprzedającego lek, nazwę leku oraz kwotę zapłaty. Dokumentem tym może być faktura z apteki wystawiona w dniu zakupu albo na zakończenie miesiąca.

Może się zdarzyć, że lek wykupujemy poza granicami Polski. Z przepisów ustawy o pit nie wynika, że zakup leków ograniczony jest tylko do terytorium Polski. Dopuszczalne jest więc odliczenie wydatków na leki zakupione za granicą Nie zawsze możemy otrzymać fakturę. Np. w Niemczech recepta zostaje zwrócona pacjentowi, a dowodem wydatku jest paragon fiskalny. Połączenie tych dwóch dokumentów, które zawierają informacje wymagane przepisami ustawy, stanowi udokumentowanie wydatków poniesionych.na leki.

Jeśli zastanawiamy się, jak rozliczyć pit przez internet, program pit 2017 online pomoże nam w wypełnianiu deklaracji podatkowych, pomoże odliczyć od dochodu wydatki na cele rehabilitacyjne, w tym na leki. Rozliczanie pit 2017 online jest wygodna formą rozliczeń z fiskusem.

Podatnicy, którzy uzyskiwali dochody za granicą, mogą starać się o zwrot podatku z zagranicy (np. zwrot podatku z Niemiec) już po powrocie do kraju.

 

Zwrot podatku z zagranicy

Osoby, które mogą udokumentować dochody osiągnięte z legalnej pracy za granicą, mają prawo wystąpić o zwrot nadpłaconego w danym kraju podatku. Wiele firm oferuje profesjonalna pomoc w tym zakresie. Można też zwrócić się bezpośrednio do zagranicznego urzędu skarbowego.

Aby dokonać prawidłowego rozliczenia pit, niezbędne będą dokumenty potwierdzające wysokość wynagrodzenia oraz pobranych zaliczek. W większości krajów są to rozliczenia dokonywane okresowo, w dość krótkich okresach czasu. Po zakończeniu trwania umowy pracodawca ma obowiązek przekazać pracownikowi kartę podatkową. Jeśli jej nie otrzymaliśmy bezpośrednio po zakończeniu pracy, należy wystąpić do byłego pracodawcy o wydanie. Można otrzymać ją korespondencyjnie nawet po powrocie do Polski.

Zdarza się, że podatnik nie posiada żadnych dokumentów podatkowych. Mając jednak pewność, że podatki były odprowadzane do urzędu skarbowego w kraju zatrudnienia, znając dokładne dane pracodawcy i okres zatrudnienia, można starać się o pozyskanie wymaganych dokumentów.

Wnioski o zwrot nadpłaconego podatku dostępne są w zagranicznych urzędach skarbowych bądź na stronach internetowych urzędów przeznaczonych dla imigrantów. Można je wypełnić samodzielnie lub zwrócić się o pomoc do specjalistów. Wyspecjalizowane firmy oferują wypełnienie wszystkich formalności, pozyskanie brakujących dokumentów od pracodawcy oraz wszelkie niezbędne kontakty z zagranicznymi urzędami skarbowymi, a nawet realizowanie czeków. Na portalu podatnika można odszukać informacje dotyczące zwrotu podatku z zagranicy.

O zwrot podatku można występować w ciągu całego roku. Zwrot może dotyczyć nie tylko rozliczenia  pit za ubiegły rok, ale nawet do pięciu lat wstecz. Wysokość uzależniona jest od prawa podatkowego, naszej sytuacji decydującej o przynależnych nam ulgach i odliczeniach i kwot zwolnionych z opodatkowania.

Polacy występujący o zwrot nadpłaconego podatku uzyskiwali średnio za okresy trzymiesięczne:

 • zwrot podatku z Niemiec – ok.700 euro
 • zwrot podatku z Wielkiej Brytanii – ok.500 funtów
 • zwrot podatku z Holandii – ok 700 euro
 • zwrot podatku z Irlandii – ok. 800 euro
 • zwrot podatku z USA -ok. 500USD.

 

PIT w formie elektronicznej w roku 2018

W 2018 roku osoby fizyczne mogą wysyłać swoje zeznania podatkowe w formie elektronicznej, ale nie są do tej metody zobowiązani. Natomiast na płatników został nałożony obowiązek przesyłania do urzędów skarbowych deklaracji w formie elektronicznej.

Osoby fizyczne maja prawo wyboru formy złożenia swojej deklaracji podatkowej. Mogą złożyć pit za 2017 online lub wybrać tradycyjne wypełnianie i zanoszenie dokumentów pisemnych do urzędu skarbowego, ewentualnie wysłanie za pośrednictwem poczty.

Natomiast pity 2018 dla płatników będą miały co do zasady postać elektroniczną. Rozliczanie pit 2017 online będzie obowiązkowe dla druków PIT-11, PIT-R, PIT-4R, PIT-8C, PIT-8AR, PIT-40, IFT-1/IFT-1R. W 2016 roku możliwe będzie przesyłanie do 20000 druków PIT-11, PIT-8C, PIT-r, PIT-40 jednorazowo i uzyskanie jednego Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO), co niewątpliwie przyspieszy wysyłanie i ułatwi przechowywanie potwierdzenia UPO. Tylko wyjątkowo płatnicy będą mogli zastosować formę pisemną. Dotyczy to płatników, którzy za dany rok sporządzają informację lub rozliczają nie więcej niż pięciu podatników. Liczy się każdy pracownik niezależnie od tego, w jakiej formie jest zatrudniony i z jakiego tytułu są wypłaty. W przypadku wyboru formy pisemnej rozliczenia pit 2017, płatnik zobowiązany jest wypełnić deklaracje do końca stycznia (w 2017 roku do 1 lutego, gdyż ostatni dzień stycznia przypada w niedzielę), natomiast rozliczenie pit 2017 przez internet  można przekazywać do końca lutego 2018 roku. Formy pisemnej rozliczenia pit nie mogą stosować biura rachunkowe niezależnie od ilości obsługiwanych podatników.

Forma elektroniczna rozliczeń podatkowych dokonywanych przez płatników dotyczy tylko deklaracji składanych do urzędów skarbowych. Natomiast podatnikom (pracownikom, emerytom itd.) dokumenty mogą być przekazywane w formie pisemnej (wydrukowane) niezależnie od tego, ilu podatników jest rozliczanych. Dotyczy to druków PIT-11, pit-R PIT-8C, PIT-40, IFT-1/IFT-1R. Terminy dostarczenia tych druków nie zmieniają się i można je przekazywać do końca lutego.

Obowiązek wysyłki deklaracji podatkowych wyłącznie w formie elektronicznej mają osoby prawne, które składają formularze CIT-8, IFT-2/IFT-2R. Płatnicy nie będący osobami fizycznymi nie mogą posługiwać się zestawem danych autoryzujących mającym rangę podpisu, lecz są zobowiązani posiadać bezpieczny podpis elektroniczny.

 

À propos podatku dochodowego PIT

W tym świecie o niczym nie można powiedzieć, że jest pewne z wyjątkiem śmierci i podatków — Benjamin Franklin. Jednak nasze roczne rozliczenie PIT nie jest historycznie czymś tak oczywistym, jak mogłoby się wydawać.

Podatek dochodowy od osób fizycznych ma za sobą nieco ponad 200 lat historii. Pionierem była Wielka Brytania, gdzie w roku 1798 wprowadzono tę formę opodatkowania po raz pierwszy, przy czym dotyczyło ono tylko najbogatszych. Aż do roku 1874 trwały w brytyjskim parlamencie nieustanne batalie wokół podatku PIT. Z jednej było to najwygodniejsze narzędzie dla państwa w chwilach zwiększonego zapotrzebowania na fundusze np. w czasie wojny, z drugiej rodziło gwałtowny opór choćby z powodu konieczności ujawniania urzędnikom prywatnej sytuacji finansowej. W rezultacie wielokrotnie wprowadzano ten podatek, a następnie go znoszono, zmieniano jego wysokość oraz zakres podlegających mu podmiotów w zależności od bieżącej sytuacji geopolitycznej, zrównoważenia budżetu oraz wewnętrznych zmagań politycznych.

Po drugiej stronie oceanu w USA PITy roczne zbliżone do tego, jak je dziś rozumiemy pojawiły się po raz pierwszy w roku 1861 w konsekwencji… wojny domowej. Tam również zwiększone wydatki publiczne zmusiły państwo do opodatkowania dochodów obywateli. Podobnie jak w Wielkiej Brytanii podatek ten dotyczył początkowo jedynie bogatszej części społeczeństwa. Także w USA historia PIT była burzliwa. Podatek był znoszony, a następnie ponownie wprowadzany w ciągu kilkudziesięciu lat. Między innymi w 1894 roku nowa ustawa będąca próbą opodatkowania dochodów powyżej 4000 USD została uznana za niekonstytucyjną przez Sąd Najwyższy. Oczywiście również w Ameryce podatek dochodowy podlegał nieustannym fluktuacjom co do swojego społecznego adresata i wysokości rocznego obciążenia. Wciąż takim fluktuacjom podlega.

Na ogół PITy okazywały się wybornym źródłem finansowania zwiększonych wydatków państwowych w okresach prowadzenia wojen. Przez długi czas były jednak ograniczone do zaledwie kilku procent dochodu najbardziej majętnych klas społecznych. W tym sensie nie ma nic szczególnie „naturalnego” w obecnej i obowiązującej formie tego opodatkowania. W pewnym uproszczeniu PIT utrwalał się w systemach podatkowych państw, gdy po jego podwyższeniu na czas wojennego wysiłku nie obniżano go znacznie po zakończeniu wojen. Jako łatwo dostępne źródło finansowania państwa podatek dochodowy przyczyniał się jednak do zwiększania wydatków publicznych oraz rozwoju aparatu państwowego.

PITy roczne przez Internet — czas na spełnienie cyklicznego obowiązku podatkowego

Już niebawem staniemy wobec konieczności zapoznania się z najnowszą wersją oprogramowania program PIT online i przystąpienia do pracy nad rocznym zeznaniem podatkowym. To znakomita okazja, by przypomnieć sobie podstawowe zagadnienia związane z podatkiem PIT.

Podatek dochodowy jest podatkiem osobistym — oznacza to, że dotyczy on każdej osoby fizycznej osiągającej dochód. Wyjątek stanowią małżonkowie, ale tylko wtedy, gdy wystąpią oni z wnioskiem o łączne opodatkowanie ich dochodów. W przypadku przystąpienia do łącznego opodatkowania nasze PITy online będą zawierały dane małżonka jako kolejnej pozycji na liście podatników.

Obowiązek podatkowy, na którym opiera się podatek dochodowy, ma dwie podstawowe formy: nieograniczony obowiązek podatkowy oraz ograniczony obowiązek podatkowy.

Nieograniczony obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych z miejscem zamieszkania w granicach Rzeczypospolitej Polskiej. Wynika z niego, że osoby takie podlegają obowiązkowi podatkowemu od wszystkich przychodów niezależnie od miejsca położenia źródeł przychodów. W tym kontekście, za osobę zamieszkującą na terytorium RP uważa się osobę fizyczną, której centrum interesów osobistych bądź gospodarczych znajduje się w kraju, i która spędza w nim ponad 183 dni w roku podatkowym.

Ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu podlegają osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wynika z niego, że osoby te podlegają obowiązkowi podatku dochodowego jedynie od przychodów osiągniętych w granicach RP. Ograniczony obowiązek podatkowy obowiązuje przy uwzględnieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. PITy roczne online tej grupy podatników powinny wyszczególnić  przychody osiągnięte w RP z:

 • aktywności podjętej osobiście niezależnie od miejsca wypłaty wynagrodzenia,
 • działalności gospodarczej,
 • nieruchomości (również ze sprzedaży nieruchomości)
 • pracy wykonanej w oparciu o stosunek pracy, służbowy, pracy nakładczej, a także o spółdzielczy stosunek pracy, niezależnie od miejsca wynagrodzenia.

W przypadku, gdy jedno z małżonków podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, a miejsce zamieszkania drugiego znajduje się w UE, EOG lub w Konfederacji Szwajcarskiej, rozliczenie łączne PIT online wciąż będzie możliwe. Podobnie jest, gdy każde z małżonków mieszka w tych krajach, ale pod warunkiem osiągnięcia w Polsce co najmniej 75% przychodu całkowitego uzyskanego w roku podatkowym i posiadania certyfikatu potwierdzającego miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

PITy 2017 — odliczenia i ulgi podatkowe: ulga dla krwiodawców

PIT 2017 pod względem ulg podatkowych nie odbiega zasadniczo od poprzednich deklaracji podatkowych. Jedną z dostępnych dla wąskiej grupy podatników ulg jest ulga dla krwiodawców za oddaną krew.

Prawo podatkowe uwzględniając konieczność propagowania honorowego oddawania krwi, przewiduje ulgę podatkową dla podatników-krwiodawców. Jest to jedna z ulg odliczanych od dochodu. W tym szczególnym wypadku darowizna krwi odliczana jest pod postacią ekwiwalentu odpowiadającego określonej ilości przekazanej krwi. Ulga dla krwiodawców pozwala mężczyznom na odliczenie w PIT 2017 do 3601 zł, a kobietom do 3484 zł. Dodatkowym warunkiem jest konieczność zamknięcia pełnej kwoty tej ulgi w sześciu procentach całkowitego dochodu. Ulga na krew pozostaje w bezpośrednim związku z ilością oddanej w ciągu roku podatkowego krwi, a także osocza i innych składników krwi. Dla mężczyzny roczny limit wynosi 2,7 l, dla kobiety jest to 1,8 l krwi (osocza można oddać znacznie więcej, bo aż 25 l).

Z punktu widzenia prawa podatkowego krwiodawstwo jest szczególnym przypadkiem darowizny (dlatego ulga nie przysługuje osobom oddającym krew za opłatą). W tym kontekście oddawanie krwi zasadniczo nie różni się od innego rodzaju darowizn takich jak te na cele związane z pożytkiem publicznym czy też kultami religijnymi, a ich ograniczenia kwotowe rozpatruje się łącznie. Oznacza to, iż wspomniany wcześniej limit 6 procent całkowitego dochodu podatnika dotyczy sumy wszelkich dokonanych darowizn.

Wartość przeprowadzonej darowizny z krwi określana zostaje przez urząd skarbowy na podstawie następującego przelicznika: 1 litr krwi = 130 zł. Ponieważ jednak z perspektywy reguł prawa podatkowego nie ma rozróżnienia między krwią, osoczem oraz innymi jej składnikami PITy 2017 mogą dla przykładu potraktować litr osocza tak, jak gdyby była to krew. Negatywnym aspektem tak nieprecyzyjnej definicji krwi jest brak możliwości rozliczenia ulgi za rzadkie grupy krwi, których wartość rynkowa za litr przekracza 130 zł — można zastosować jedynie standardowy przelicznik. Warto przy tym pamiętać, że płatność otrzymana przez podatnika od jednostki krwiodawstwa eliminuje możliwość skorzystania z ulgi tylko w zakresie tej płatności a otrzymane bezpłatnie soki, czekolada itp. nie mają statusu płatności — są jedynie metodą regeneracji organizmu.

Korzystanie z ulgi na krew w rocznym PIT 2017 wymaga by wspomniana wyżej darowizna, przekazana została się na rzecz lub przynajmniej z udziałem publicznej służby zdrowia. Jedynym wymaganym dokumentem jest zaświadczenie jednostki krwiodawstwa o ilości oddanej bezpłatnie krwi (jej składników).

Urząd skarbowy online — odliczenie od dochodu składek ZUS

Jedną z form ulgi podatkowej w PIT jest odliczenie od kwoty dochodu składek społecznych ZUS — odbywa się to za pośrednictwem płatnika lub też poprzez samodzielną dedukcję w deklaracji podatkowej.

Składki na ZUS zasilają następujące rodzaje ubezpieczeń społecznych: rentowe, emerytalne, chorobowe, wypadkowe. Kwalifikują się one do odliczenia od dochodu. Ubezpieczenie zdrowotne, które również jest częścią pakietu ZUS, jest wyjątkowe o tyle, że kwota jego składek podlega odliczeniu od podatku, co oczywiście jest znacznie korzystniejsze dla podatnika. W przypadku pracownika składki na ubezpieczenie społeczne są odliczane przez pracodawcę z kwoty brutto jego wynagrodzenia i wyszczególnione następnie w deklaracji PIT 11. W przypadku przedsiębiorcy odliczenie dotyczy wszelkich składek, które opłacił za osoby z nim współpracujące oraz za siebie.

Składki ZUS pracownika podzielić można na 2 grupy: składki wpłacane przez płatnika w imieniu pracownika oraz składki całkowicie finansowane przez płatnika (pracodawcę). Ta ostatnia grupa składek nie wywiera efektu na wysokość brutto kwoty wynagrodzenia i stanowi wyłączny koszt pracodawcy — nie jest też ona uwzględniana w PIT 11.

„Urząd skarbowy przez Internet”, czyli nowoczesny program PIT pozwoli podatnikowi-pracownikowi na łatwe rozliczenie odliczenia ZUS, szczególnie iż istnieje możliwość skorzystania z PFR (Pre-Filled tax Return). PFR to zeznanie podatkowe wypełnione wstępnie, które faktycznie eliminuje konieczność pracy nad przygotowaniem PIT. Podatnikowi pozostaje jedynie sprawdzenie gotowej deklaracji i ewentualnie wprowadzenie danych dotyczących ulg i odliczeń, z których chciałby skorzystać. Warto jednak wciąż pamiętać, że odliczenie ZUS może dotyczyć jedynie składek potrąconych z wynagrodzenia pobranego przez płatnika we wskazanym roku podatkowym. Nie jest również możliwe odliczanie składek, których wymiar ustalono w oparciu o podstawę (dochód) zwolnioną z opodatkowania czy też taką, wobec której zaniechano poboru podatku. Czysto techniczną kwestią jest zakaz zaokrąglania wartości pobranych/zapłaconych składek ZUS do pełnych złotych w rozliczeniu. Podatnik powinien także mieć na uwadze fakt, że to on jest odpowiedzialny za poprawne wykazanie kwoty składek w jego rocznym zeznaniu dla fiskusa. Oznacza to w efekcie jego odpowiedzialność wobec organów podatkowych za ewentualne zaniżenie dochodu oraz kwoty podatku. Dlatego zawsze powinniśmy we własnym zakresie (i interesie) sprawdzić, czy składki pobierane przez płatnika są na odpowiednim poziomie, a także, czy zostały one w tych samych kwotach wykazane w PIT 11.

Nowe wzory zeznań o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych

Projekty rozporządzeń Ministra Finansów z dnia 5 października 2015 roku przewidują wprowadzenie zmian na formularzach zeznań podatkowych SD-3, SD-3A oraz druku zgłoszenia SD-Z2. Zmodyfikowane formularze  zaczną obowiązywać z  początkiem 2016 r.

Formularze SD-3, SD-3A oraz SD-Z2 przeznaczone sa do zeznań podatkowych składanych przez podatników podatku od spadków i darowizn. Nowe wzory zostaną dostosowane do zmian wprowadzanych w ustawie o podatku od spadków i  darowizn. Formularze w nowej wersji udostępnią  możliwość składania  zeznania również takim podatnikom, którzy nabywają rzeczy albo prawa majątkowe tytułem tzw. częściowego zniesienia współwłasności.

Na druku zeznania podatkowego SD-3 w części E oraz w informacji SD-3/A w części E zostały dodatkowo wyodrębnione  pola dotyczące nieodpłatnego zniesienia współwłasności, w tym również tytułów nabycia określonych w art. 1 ust. 1 pkt 4 i art. 1a ustawy. Aby  ułatwić podatnikom wypełnianie zeznania w części E wyżej wymienionych formularzy, zostały  wymienione przypadki dotyczące tych zdarzeń.

Analogiczne zmiany dotyczą druku SD-Z2, który stosowany jest w przypadku zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych.

Pit 2016 będzie rozliczany już z wykorzystaniem nowych wzorów formularzy. Znowelizowane będą nie tylko omawiane wyżej druki SD-3, SD-3A SD-Z2, ale też najpopularniejsze wśród podatników formularze zeznań rocznych PIT-37, PIT-36, PIT 36L, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami  o charakterze  informacyjnym PIT/D, PIT/O, PIT/M, PIT/Z, PIT/ZG, a także druk rocznego rozliczenia podatku od dochodu PIT-40. Nowe wzory formularzy możemy znaleźć na stronie internetowej resortu finansów.

Jeśli zastanawiamy się, jak rozliczyć pit przez internet,  znajdziemy informacje w programie pit 2017 lub pit 2018 i bez problemu  podejdziemy do tematu:  pit rozliczenie online. Pit 2018 online będzie niewątpliwie kolejnym rekordem tego sposobu rozliczania podatnika z fiskusem.

 

Jak rozliczyć PIT po raz pierwszy w życiu

Wszystko, co dobre w życiu robimy kiedyś po raz pierwszy. Jeśli rozliczenie PIT 2017 będzie Twoją pierwszą deklaracją podatkową w życiu, z całą pewnością nie powinien to być powód do zmartwienia – wręcz przeciwnie. Aktualne rozliczenia PIT w postaci różnorakich implementacji PIT przez Internet są już na tak zaawansowanym etapie rozwoju, że przygotowanie rocznego zeznania podatkowego przypomina raczej grę komputerową niż powolne przepisywanie informacji oraz wartości liczbowych, jak to było w przypadku papierowych deklaracji podatkowych. Już ponad 50% podatników w Polsce wybiera rozliczenia elektroniczne – PITy 2018 doprowadzą zapewne do wzrostu tej wartości – z całą pewnością Ty również do nich dołączysz.

Zapewne znasz z mrocznych opowieści rodziców i dziadków sięgające kilkudziesięciu lat wstecz historie dotyczące obowiązków raportowych wobec fiskusa w przeszłości. W czasach, gdy komputer nie był jeszcze standardową dekoracją każdego miejsca zamieszkałego przez homo sapiens informację o należnościach podatkowych, czyli rozliczenie PIT przygotowywano na arkuszach szarego papieru zadrukowanego tajemniczymi geometrycznymi figurami i hermetycznymi urzędniczymi formułami. Była to informacja przeznaczona jedynie dla niewielkiej części społeczeństwa – dla tzw. księgowych. Księgowi byli jedynymi osobami, które potrafiły przygotować PITy prawidłowo. Wszyscy inni zmuszeni byli do zdania się na los szczęścia – coś, co w przypadku rozliczenia PITy 2017 jest raczej trudne do wyobrażenia — lub do bardzo mozolnej pracy nad deklaracją podatkową z całkowitym brakiem pewności co do efektu. Jak rozliczyć PIT pytali często w chwilach trwogi i zwątpienia. Niektórzy z nich wznosili modły do różnego rodzaju lokalnych bóstw w intencji udanego rozliczenia PIT. Jeszcze inni decydowali się na porzucenie życia we wspólnocie ludzkiej – w opresyjnej postaci, jaką ich zdaniem przybrała – i znikali na zawsze w niedostępnych rejonach dalekiej północy. Dla większości były to jednak lata cichej rozpaczy, w której rozliczenie PIT 36 było nie mniej przerażającą perspektywą od rozliczenia PIT 37 czy też w istocie każdego innego formularza. Wielki milczący Wuj nie słyszał jednak lamentów swego ludu i tylko co roku przysyłał nowe tony zadrukowanego papieru.
Wtedy, kiedy zdawało się, iż zgasły już ostatnie płomienie nadziei na lepszą przyszłość, nagle wszyscy zdaliśmy sobie sprawę, że nowe przyszło i jest już z nami, choć do tej pory nie chcieliśmy tego zauważyć. Zawitał do nas PIT przez Internet i świat, jaki znaliśmy, odszedł w mroki ludzkiej niepamięci.

Najprostsze rozliczenie PIT online 2017 dla PIT 37 online oraz innych formularzy podatkowych

Jak co roku producenci oprogramowania podatkowego „rozliczenie PIT online” przygotowali najnowsze wersje swych aplikacji do dyspozycji dla podatnika w Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli interesuje Cię ta forma rozliczania podatku dochodowego, rozlicz PIT 2017 online, by Twoje zeznanie ominęło tradycyjnie związane z uzupełnianiem deklaracji podatkowej trudności. Rozliczanie PIT 2017 online niesie ze sobą szereg zalet, których nie należy lekceważyć.

Najnowsze rozliczenie PIT 2017 online przygotowane z myślą o nowoczesnym polskim podatniku pomyślane zostało jako narzędzie przede wszystkim łatwe w obsłudze nawet dla osoby, która nigdy wcześniej nie miała do czynienia nie tylko z rozliczeniami cyfrowymi, ale także dla tych młodych osób, które po raz pierwszy zmuszone będą w tym roku do rozliczenia z fiskusem. Z tego powodu problemy związane z obsługą, jakie powodowało rozliczenie PIT online w latach poprzednich nie powinny mieć w tym roku miejsca. W konsekwencji takiego kierunku rozwoju przodującego na polskim rynku oprogramowania PIT, jakiekolwiek obawy związane z ewentualnymi trudnościami w czasie przygotowywania rocznej deklaracji podatkowej należy uznać za bezpodstawne. Rozliczenie PIT 2017 online może być z łatwością przeprowadzone przez każdego podatnika w naszym kraju.

Jedyne, na co należy zwrócić uwagę to podstawowe wymogi w okolicznościach rozliczenia cyfrowego. Są nimi przede wszystkim łącze internetowe oraz sprawnie działający komputer. Należy tutaj zaznaczyć, że łącze internetowe nie musi być szczególnie szybkie, a parametry komputera w zasadzie nie mają znaczenia — rozliczenie PIT za 2017 online to w istocie bardzo prosta operacja i wymaga jedynie podstawowej funkcjonalności komputera. Rozlicz PIT online niezależnie od jakości sprzętu komputerowego, jaki posiadasz.

Z formalnego punktu widzenia każde rozliczenie podatkowe, także to elektroniczne wymaga przygotowania pod względem posiadanej dokumentacji i dostępu do informacji. Dlatego np. w przypadku rozliczania osoby czerpiącej przychody na podstawie umowy o pracę, koniczynie należy przygotować przed rozpoczęciem rozliczenia otrzymane od pracodawcy formularze podatkowe PIT 11. Oczywiście każda forma opodatkowania będzie wiązać się przygotowaniem odmiennej dokumentacji (np. działalność gospodarcza, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych).

Dla wszystkich osób chcących skorzystać z możliwości przekazania na OPP 1 % podatku dobrą wiadomością będzie to, iż rozliczenie cyfrowe również udostępnia zastosowanie tego odliczenia.