Odsetki od zaległości podatkowych 2016

W roku 2016 wysokość odsetek za zwłokę na gruncie ordynacji podatkowej nie ulegnie zmianie. Nadal będzie wynosiła równowartość dwukrotności podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP oraz dwóch punktów procentowych, nie mniej jednak niż 8%.

Stawka podstawowa odsetek za zwłokę nie zawsze jest stosowana w pełnej wysokości. Dotychczasowa regulacja przewidywała możliwość obniżenia stawki odsetek za zwłokę do wysokości 75% stawki podstawowej, w przypadku spełnienia następujących warunków łącznie:

 • złożenie prawnie skutecznej korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty,
 • uregulowanie zaległości podatkowej w całości w terminie 7 dni od dnia złożenia korekty,
 • korekty nie poprzedzi doręczenie zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej bądź zakończeniu kontroli podatkowej (jeśli zawiadomienie nie jest doręczane)
 • korekta nie została złożona po dokonaniu czynności sprawdzających.

Od 1 stycznia 2016 roku przewidziana jest możliwość obniżenia stawki o 50% stawki podstawowej. Skorzystanie ze stawki preferencyjnej będzie możliwe po spełnieniu następujących warunków:

 • Złożenie prawnie skutecznej korekty deklaracji nastąpi nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu ustawowego do złożenia deklaracji,
 • zaległość podatkowa zostanie uregulowana w ciągu 7 dni od daty złożenia korekty (uwzględniona może być nie tylko wpłata pieniężna, ale zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku, potrącenie oraz przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych w trybie określonym w art. 66 o.p., jeśli tylko wniosek zostanie złożony w terminie 7 dni od dnia złożenia korekty deklaracji),
 • korekta nie zostanie złożona po zawiadomieniu podatnika przez organ sprawdzający o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli podatkowej,
 • korekta nie zostanie poprzedzona  czynnościami sprawdzającymi organu podatkowego.

Od 1 stycznia 2016 roku wprowadzona zostaje nowa kategoria do ordynacji podatkowej:  podwyższona stawka odsetek za zwłokę w wysokości 150% stawki podstawowej. Stawka ta będzie stosowana jedynie do zaległości w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym w przypadku:

 • zaniżenia wysokości podatku, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku ujawnionych przez organ podatkowy w wyniku kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego,
 • niezłożenie deklaracji ujawnione przez organ podatkowy w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego, mimo ciążącego obowiązku oraz braku zapłaty podatku,
 • złożenie korekty deklaracji
  1. po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli podatkowej,
  2. po dokonaniu czynności sprawdzających

W tym ostatnim przypadku stawkę podwyższoną będzie stosowało się jedynie jeżeli:

 • kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku przekroczy 25% kwoty należnej oraz
 • będzie przekraczała pięciokrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu następującym po dniu upływu terminu płatności zobowiązania lub terminu zwrotu.

Wysokość odsetek za zwłokę jest ogłaszana w Monitorze Polskim przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Aby uniknąć odsetek od zaległości podatkowych należy w terminie wykonać rozliczenie roczne pit (rozliczenie pitu przez internet, rozliczenie pit online, rozliczenie pit 2015 online, pit za 2015 online) i w terminie zapłacić należny podatek.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

4 404 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>