Kto może korzystać z ulgi rehabilitacyjnej

W rocznym rozliczeniu pit 2017 uprawniony podatnik może odliczyć od dochodu wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, które poniósł w roku podatkowym. Uprawniony do korzystania z ulgi rehabilitacyjnej jest podatnik mający orzeczenie o niepełnosprawności lub taki, na którego utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne.

Przepisy podatkowe stanowią, że podstawą skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej jest udokumentowane poniesienie wydatku przez niepełnosprawnego, ale też przez podatnika, który ma  na utrzymaniu osobę niepełnosprawną.

Niepełnosprawność może występować w różnym stopniu: znacznym, umiarkowanym lub lekkim. O zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni decydują organy orzekające. Osoba niepełnosprawna to osoba, która posiada takie orzeczenie.

Uprawnione do ulgi rehabilitacyjnej są też osoby posiadające decyzję przyznającą im rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną. Orzeczenia lekarza rzecznika ZUS jest traktowane na równi z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Osobom, które nie ukończyły szesnastego roku życia, nadawane jest orzeczenie o niepełnosprawności, jeżeli osoby takie mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy. Powodem niepełnosprawności może być  wada wrodzona, długotrwała choroba lub uszkodzenie organizmu. Osoba taka wymaga całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w zakresie przewyższającym wsparcie potrzebne osobie pełnosprawnej w takim samym wieku.

Do grupy osób niepełnosprawnych zaliczają się też osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r.

Osoba niepełnosprawna w stosunku do której orzeczono całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo znaczny stopień niepełnosprawności zaliczana jest do I grupy inwalidzkiej. Osoba niepełnosprawna, w stosunku do której orzeczono całkowitą niezdolność do pracy albo umiarkowany stopień niepełnosprawności zaliczana jest do II grupy inwalidzkiej.

Do grupy osób niepełnosprawnych pozostających na utrzymaniu podatnika zalicza się  osoby niepełnosprawne, których roczne dochody nie przekraczają kwoty 9120 zł, będące dla podatnika: współmałżonkiem, dzieckiem rodzonym lub  przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym na wychowanie, pasierbem, rodzicem, rodzicem współmałżonka, rodzeństwem, ojczymem, macochą, zięciem lub synową.

Sytuacją typową jest, gdy wydatek ponosi niepełnosprawny, posiada dowód na jego poniesienie i to on odlicza w swoim zeznaniu rocznym ulgę rehabilitacyjną. Z odliczenia skorzystać może jednak również podatnik, na którego utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne będące na utrzymaniu podatnika. W takim przypadku dowody poniesienia kosztów mogą być wystawione na opiekuna (np. faktury mogą być wystawiane na jego imię i nazwisko).

Odliczeniu podlegają nie wszelkie wydatki poniesione przez osobę niepełnosprawną lub podatnika mającego na utrzymaniu taką osobę, ale wyłącznie takie wydatki, które zostały określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jako wydatki na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Korzystając z programu do rozliczania pit ulgę rehabilitacyjną można odliczyć w pit 36 online, pit 37 online i pit 28 online. Załącznikiem do tych deklaracji podatkowych jest PITO.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

4 401 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>