Kiedy sprzedaż nieruchomości rozliczyć w rocznym PIT?

Dochody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości mogą być zwolnione z podatku dochodowego, jeśli od chwili zakupu do momentu sprzedaży upłynęło pięć pełnych lat kalendarzowych. Jeśli sprzedaż nastąpiła przed upływem pięciu lat, trzeba wykazać dochód w rozliczeniu rocznym pit.

Zacznijmy od sprecyzowania okresu pięcioletniego, od którego zależy zwolnienie z podatku. Okres ten zaczyna się liczyć dopiero po zakończeniu roku, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości. Po upływie pięciu pełnych lat sprzedaż nieruchomości nie będzie obłożona daniną dla fiskusa. Jeśli nabycie miało miejsce na początku stycznia, to okres ten przedłuży się prawie do sześciu lat.

Jeżeli podatnik uzyska przychód ze sprzedaży nieruchomości przed upływem tak liczonego okresu pięciu lat, dochód będzie podlegał opodatkowaniu. Ale ustawodawca przewidział jeszcze jedną możliwość zwolnienia z podatku: przeznaczenie uzyskanych środków na własne cele mieszkaniowe. Celem takim może być zakup mieszkania, domu lub działki pod budowę. Trzeba przy tym pamiętać, że cele te musimy zrealizować w okresie dwóch lat.

Pojęcie własnych celów mieszkaniowych nie jest określone w przepisach bardzo precyzyjnie, dlatego można uznać za realizację własnych celów mieszkaniowych  np. zakup dwóch mieszkań albo zakup z myślą o małoletnich dzieciach, którym w przyszłości chce się zapewnić warunki mieszkaniowe.

Przychód uzyskany ze zbycia nieruchomości przed upływem pięciu lat należy rozliczyć na formularzu PIT-39. Składamy je w tym samym czasie co rozliczenie pit 37 i pit 36, czyli do końca kwietnia roku następnego po roku podatkowym. Możliwe jest rozliczenie pit online (rozlicz pit przez internet).

Ustawodawca nakłada na podatnika obowiązek przedstawienia kwoty przychodu, która wynika z faktury, umowy albo innego dokumentu. Kwota uzyskana za  nieruchomość nie może odbiegać od cen rynkowych. Każde obniżenie ceny musi być uzasadnione i wskazane. Obniżenie ceny nieruchomości poniżej ceny rynkowej bez uzasadnienia może być przyczyną wszczęcia kontroli przez organ skarbowy. Takim uzasadnieniem może być stan nieruchomości wymagający gruntownego remontu albo obciążenie hipoteczne. Należy jednak poinformować o tym urząd skarbowy. Na druku PIT-39 wpisuje się też koszty zbycia, np. koszty ogłoszeń o sprzedaży, aktu notarialnego itp. Do kosztów można tez zaliczyć udokumentowane nakłady, które przyczyniły się do podwyższenia wartości nieruchomości i praw majątkowych poniesione w czasie ich posiadania. W pewnych przypadkach koszy będą wynosiły zero złotych, np.w przypadku darowizny czy dziedziczenia. Po odliczeniu kosztów od przychodu uzyskujemy kwotę dochodu, która jest opodatkowana 19%.

W zeznaniu PIT-39 wykazuje się dochody podlegające opodatkowaniu , ale też dochody zwolnione z opodatkowania pit ze względu na ulgę mieszkaniową. Wykazuje się dochody podlegające zwolnieniu  niezależnie od tego, czy zostały już wydatkowane przed złożeniem zeznania, czy też będą poniesione później, z zachowaniem okresu dwóch lat. Jeśli w ustawowym terminie dwóch lat środki ze sprzedaży nieruchomości zostaną przeznaczone na inne wydatki niż własne potrzeby mieszkaniowe, podatnik musi złożyć korektę zeznania i odprowadzić podatek wraz z odsetkami.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

4 411 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>