Dochody niewykazywane w pit

Gdy uzyskujemy w roku podatkowym przychody, po jego zakończeniu musimy sporządzić rozliczenie roczne pit. W przypadku uzyskania w 2015 roku przychodów z różnych źródeł będziemy musieli je połączyć i zawrzeć w rozliczeniu pit 2016 ( w roku 2016 rozliczamy przychody z 2015). Niektórych dochodów  nie wykazujemy w rozliczeniu rocznym pit.

Ryczałt pobierany  przez płatnika podatku

Jeśli nawet uzyskujemy dochody podlegające opodatkowaniu, to nie zawsze trzeba je wykazać w zeznaniu.  Nie będziemy też płacić  od nich podatku. Dotyczy to dochodów opodatkowanych ryczałtowo. Podatek od takich przychodów został już pobrany i odprowadzony przez płatnika podatku dochodowego.

Do tego rodzaju dochodów należą:

  • odsetki bankowe,
  • dywidendy,
  • różnego rodzaju dochody pochodzące z funduszy inwestycyjnych.

Dochody podlegające zwolnieniu przedmiotowemu

Przy rozliczaniu pit 2015 (rozliczaniu pit 2015 online) trzeba zwrócić też uwagę na przychody, które zostały zwolnione z podatku. Oznacza to, że chociaż przychód, z którego uzyskaliśmy dochód podlega opodatkowaniu np. ze stosunku pracy, to jednak podatku od tego dochodu  nie zapłacimy właśnie z uwagi na zwolnienie. Pełny wykaz przychodów, które nie powodują powstania obowiązku podatkowego został przedstawiony w artykule 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Znajdziemy tam około 130 różnych świadczeń. Wiele zwolnień podatkowych uzależnione jest od spełnienia dodatkowych warunków albo limitowana jest ich wysokość.

Przykłady zwolnień podatkowych

Do najważniejszych przychodów wolnych od podatku należą różnego rodzaju świadczenia rodzinne, a więc dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, jak również alimentacyjne. Zwolnieniem od podatku zostały objęte kwoty otrzymywane w związku z wychowaniem dziecka do 25 roku życia. Zasada ta dotyczy również zasiłków porodowych, jak jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka, czyli popularne becikowe.

Nieopodatkowane są dochody uzyskiwane z działalności rolniczej lub gospodarki leśnej (z wyjątkiem działów specjalnych produkcji rolnej). Podatku dochodowego nie nalicza się od przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn, lub przychodów z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków. Dotyczy to przychodów  powstałych w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej, z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków lub śmierci jednego z nich.

W  katalogu przychodów objętych zwolnieniem zostały też ujęte odszkodowania, zadośćuczynienia a także zapomogi otrzymywane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, jak również długotrwałej choroby lub śmierci. Wysokość zapomóg zwolnionych z podatku została ograniczona  jednakże do kwoty nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2 280 zł.

Zwolnione z opodatkowania są także świadczenia ponoszone przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników – zastosowano tu limit 500 zł miesięcznie.

Zeznanie zerowe

Należy pamiętać, że w przypadku uzyskiwania niskich dochodów, gdy kwota osiągniętego przez podatnika dochodu w rozliczeniu rocznym pit nie przekracza 3091 zł, zeznanie podatkowe powinniśmy złożyć. Możemy złożyć rozliczenie pit 2015 przez internet (pit za 2015 online, rozliczenie pit online).Podatek wyniesie 0 i w zeznaniu w pozycji, w której wykazuje się podatek należny wpisujemy 0 zł. W takim przypadku pobrane przez płatnika zaliczki na PIT zostaną zwrócone podatnikowi  jako nadpłata podatku.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

4 420 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>