Program PIT, ulgi oraz odliczenia podatkowe — strata podatkowa

Jeśli koszty uzyskania przychodu w stosunku rocznym przewyższają sumę przychodów, mamy do czynienia ze stratą podatkową, którą należy wykazać deklaracji podatkowej.

Strata podatkowa, czyli nadwyżka kosztów osiągnięcia przychodów nad przychodami z wybranego źródła stanowi formę odliczenia podatkowego. Kwota straty podatkowej po uwzględnieniu przez rozliczenie PIT 2017 program stanie się podstawą do jej odliczenia w latach przyszłych. Daje to podatnikowi możliwość rozliczania straty przez 5 kolejnych lat (nierozliczona w tym okresie strata przepada), z ograniczeniem, iż nie może on odliczyć więcej niż pięćdziesiąt procent przedstawionej straty w poszczególnym roku podatkowym. W efekcie rozliczanie straty może trwać między 2 a 5 lat.

Jak już to było wspomniane, starta może być rozliczana jedynie w zakresie jednego źródła (podobnie jak poniesione koszty uzyskania przychodów). Tak więc, gdy podatnik korzysta jednocześnie z kilku alternatywnych sposobów zarobkowania, nie może sumować dochodu oraz straty z różnych źródeł. Wedle aktualnych przepisów podatkowych występują następujące źródła uzyskania przychodów:

 1. Stosunek pracy/stosunek służbowy.
 2. Działalność gospodarcza pozarolnicza.
 3. Wykonywana osobiście działalność.
 4. Specjalne działy produkcji rolnej.
 5. Najem oraz dzierżawa i pokrewne umowy.
 6. Prawa majątkowe oraz kapitały pieniężne.
 7. Zbycie nieruchomości — odpłatne.
 8. Inne źródła.

We wszystkich wymienionych źródłach możliwe jest rozliczanie straty z roku poprzedniego (z identycznego źródła). Oczywiście możliwa jest sytuacja, w której w zakresie jednego źródła występuje wiele faktycznych dróg zarobkowania, co do pewnego stopnia komplikuje samo wyliczenie straty. Program do rozliczania PIT 2017 pozwoli zarówno na wykazanie straty za rok 2016, jak i na subtrakcję straty z lat wcześniejszych.

Wykazanie i rozliczenie straty podatkowej nie będzie możliwe w kontekście następujących sytuacji podatkowych:

 • zbycie praw majątkowych a także rzeczy poza kontekstem działalności gospodarczej — prywatnie,
 • dochody zwolnione z PIT,
 • niektóre kapitały pieniężne,
 • opodatkowanie ryczałtem od dochodów ewidencjonowanych,
 • karta podatkowa,
 • podatek tonażowy;

Ponieważ stratę podatkową należy rozliczać osobno, wspólne opodatkowanie małżonków nie jest dozwolone w kontekście straty podatkowej. Nie ma za to przeciwwskazań dla rozliczenia łącznego z małżonkiem, jeśli w danym roku jedno z nich będzie odliczało poniesioną w latach wcześniejszych stratę, a więc odpisywało maksymalnie jej pięćdziesiąt procent od bieżącego dochodu z określonego źródła.

Dzieci i rozliczenie roczne PIT

Reguły naszego prawa podatkowego umożliwiają preferencyjne rozliczenie PIT 2017 online (także rozliczenie PIT 2018, jak i każde kolejne) dla podatników (rodziców, opiekunów) samotnie wychowujących dzieci. Wiąże się to jednak ze spełnieniem warunków dotyczących tak osoby wychowującej, jak i dziecka.

Rozliczenie PIT online — najczęściej będzie to rozliczenie PIT 37 — może uwzględniać szczególną sytuację osoby samotnie wychowującej dziecko jedynie w sytuacji, gdy jest osoba samotnie zajmująca się dzieckiem w rozumieniu zasad prawa podatkowego. Wedle tego rozumienia osobą taką jest rodzic lub opiekun prawny. Może to być kawaler, panna, rozwodnik rozwódka, wdowiec, wdowa, małżonek lub małżonka osoby pozbawionej praw rodzicielskich ewentualnie przebywającej w więzieniu.

Preferencyjne rozliczenie pit online 2017 jest możliwe, gdy dzieci nie przekroczyły progu dorosłości, korzystają z zapomogi pielęgnacyjnej czy też renty socjalnej — bez ograniczenia wiekowego lub gdy uczą się w szkołach i nie osiągają podlegających opodatkowaniu dochodów — do dwudziestego piątego roku życia.

Preferencyjne rozliczanie PIT online 2017 dla osoby niezależnie wychowującej dziecko polega na ustaleniu podatku od 1/2 dochodów tej osoby, a następnie pomnożeniu wyniku przez 2. Gdyby okazało się, iż dziecko osiągnęło jakiekolwiek podlegające opodatkowaniu dochody, sumuje się je z dochodami opiekuna a dopiero w dalszej kolejności oblicza należny podatek. Rozliczenie PITu przez Internet pozwoli przeprowadzić wszystkie wymagane obliczenia w sposób łatwy bezbłędny.

Z powyższego wynika, iż takie preferencyjne rozliczanie PIT przez Internet okaże się najkorzystniejsze dla podatników o wysokich dochodach — szczególnie w wypadku, gdy ich dochody przekraczają pierwszy próg podatkowy. Finalna kwota podatku do zapłacenia określona jako podwójna wartość opodatkowanych w połowie dochodów może w efekcie umożliwić powrót do niższej stawki opodatkowania  pierwszego progu (18%). Rozliczenie PIT 2017 program osoby mieszczącej się ze swoimi dochodami w pierwszym progu podatkowym wciąż jednak przyniesie oszczędności w wysokości 556,02 zł.

W celu aktywacji preferencji rozliczeniowych dla podatników wychowujących dzieci samotnie ich rozliczenie PIT 2017 przez Internet musi zawierać odpowiedni wniosek. Ponadto ich roczne rozliczenie PIT przez Internet musi zostać złożone w wymaganym terminie. Wykluczone jest w tym przypadku korzystanie z podatku liniowego, tonażowego oraz ryczałtowego.

Rozlicz PIT online — to zaledwie kilka minut raz na rok

Wyspecjalizowane rozliczenie PIT 2017 online pozwoli Ci się uporać w rekordowo krótkim czasie ze standardowym zeznaniem rocznym (PIT 37 online), a w przypadku bardziej złożonej sytuacji podatkowej będzie niezastąpioną pomocą w przygotowaniu bezbłędnej deklaracji dla organów podatkowych.

Rozliczanie PIT online powoli staje się preferowaną droga dostarczania informacji podatkowej organom państwowej administracji podatkowej. Choć kilkadziesiąt procent polskich podatników wciąż pozostaje przy tradycyjnych formularzach papierowych, trend jest jednoznaczny — możemy przypuszczać, że w niedalekiej przyszłości rozliczanie pit 2017 online będzie traktowane jako kolejny historycznie etap na drodze do całkowitej informatyzacji stosunków państwo-obywatel w sferze podatków. Oferowane na polskim rynku, zazwyczaj bezpłatne, programy do PIT za 2017 online w coraz większym stopniu odpowiadają na potrzeby specyficznego podatnika, a jednocześnie zdają się coraz to wygodniejsze w użyciu i bardziej przyjazne dla użytkownika. Wartym szczególnego wyróżnienia jest Program PIT 2017 online wrocławskiego serwisu PITax.pl Łatwe podatki. Wrocławianie działający na polskim rynku od 4 lat i mogący pochwalić się milionami zadeklarowanych, powracających co roku użytkowników, postawili przede wszystkim — zgodnie z nazwą ich przedsięwzięcia — na łatwość w przygotowaniu rozliczenia. Ich rozliczenie PIT online 2017 prezentuje się jako dopracowany w najdrobniejszych szczegółach system przekładania sytuacji podatkowej podatnika oraz jego potrzeb na zasadniczo sformalizowany język deklaracji podatkowej. Odbywa się to bez bezpośredniego odwołania do prawniczego żargonu podatkowego i właśnie to wydaję się kluczem do sukcesu PITax.pl Łatwe podatki. Podatnik określa swoja sytuację podatkową, odpowiadając na szereg prostych pytań, które determinują jego formę rozliczenia, możliwe do zastosowania odliczenia i ulgi a ostatecznie zobowiązania podatkowe. Jest to ewidentne nawiązanie do amerykańskich doświadczeń w cyfrowym rozliczaniu podatku dochodowego, gdzie właśnie ten sposób podejścia do podatnika okazał się najbardziej skuteczny. W rezultacie otrzymujemy narzędzie, które w zasadzie całkowicie eliminuje potrzebę pośpiesznego tłumaczenia paragrafów ordynacji podatkowej na nasz prywatny język, w celu poprawnego uzupełnienia formularza rocznego zeznania podatkowego. Ma to ogromne znaczenie dla poczucia komfortu podatnika, a biorąc pod uwagę zapewnianą przez program poprawność obliczeń, możemy jedynie dodać: rozlicz pit 2017 online z PITax.pl Łatwe podatki, by w istocie takie były.