PIT/DS INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOCHODU (STRATY) Z DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ

PIT/DS jest załącznikiem do zeznań podatkowych PIT-36 i PIT-36L. Przeznaczony jest do wypełniania przez podatników  uzyskujących przychody z działów specjalnych produkcji rolnej, którzy ustalają dochód na podstawie ksiąg rachunkowych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Continue reading “PIT/DS INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOCHODU (STRATY) Z DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ” »