Dochody niewykazywane w pit

Gdy uzyskujemy w roku podatkowym przychody, po jego zakończeniu musimy sporządzić rozliczenie roczne pit. W przypadku uzyskania w 2015 roku przychodów z różnych źródeł będziemy musieli je połączyć i zawrzeć w rozliczeniu pit 2016 ( w roku 2016 rozliczamy przychody z 2015). Niektórych dochodów  nie wykazujemy w rozliczeniu rocznym pit.

Continue reading “Dochody niewykazywane w pit” »

Premie pieniężne wypłacane przez banki (tzw. cashback) nie podlegają PIT

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok rozstrzygający spór o opodatkowanie nagród wypłacanych przez banki użytkownikom kart płatniczych (tzw. cashback). NSA potwierdził, że wypłaty nie podlegają PIT, gdyż były związane ze sprzedażą premiową zwolnioną z opodatkowania zgodnie z zapisami w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Continue reading “Premie pieniężne wypłacane przez banki (tzw. cashback) nie podlegają PIT” »