Kiedy sprzedaż nieruchomości rozliczyć w rocznym PIT?

Dochody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości mogą być zwolnione z podatku dochodowego, jeśli od chwili zakupu do momentu sprzedaży upłynęło pięć pełnych lat kalendarzowych. Jeśli sprzedaż nastąpiła przed upływem pięciu lat, trzeba wykazać dochód w rozliczeniu rocznym pit. Continue reading “Kiedy sprzedaż nieruchomości rozliczyć w rocznym PIT?” »