Podmioty zobowiązane do opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Obowiązek odprowadzania w ciągu roku  zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych jest jednym z podstawowych obowiązków, jaki nałożyła ustawa o PIT. Zasady poboru tych zaliczek zostały uregulowane w rozdziale 7. Ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych). Continue reading “Podmioty zobowiązane do opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych” »