Prawo autorskie a rozliczenie pit

Coraz więcej osób wykonuje dziś zawody, które w jakiś sposób wiążą się z wytwarzaniem konkretnych utworów. Utwór w rozumieniu prawa to każdy przejaw twórczej działalności o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci. Jeśli bliżej przyjrzymy się tej definicji, to prędko się okaże, że większość osób, które pracują w branży kreatywnej powinny znać podstawy prawa autorskiego. Continue reading “Prawo autorskie a rozliczenie pit” »

Nowości w systemie e-deklaracje 2015

Z każdym rokiem rośnie ilość osób, która decyduje się na rozliczenie deklaracji podatkowej przez internet. Ministerialny projekt ma na celu całkowitą cyfryzację administracji publicznej. Wydaje się jednak, że cały proces potrwa jeszcze dobrych kilka lat, głównie z powodu braku odpowiedniej infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce. Dostęp do internetu jest bowiem niezbędny, jeśli chcemy wypełnić PIT drogą elektroniczną.

W roku 2015 będziemy mogli również skorzystać z kolejnego udogodnienia, jaki proponuje podatnikom Urząd Skarbowy. Właśnie kończą się prace na nowym portalem podatkowym, dzięki któremu każdy będzie miał dostęp do wstępnie wypełnionego przez Urząd Skarbowy formularza. Na razie z nowości będą mogli skorzystać wyłącznie podatnicy, którzy zaliczki na podatek dochodowy opłacają za pośrednictwem płatnika. Są to przede wszystkim osoby, dla których e deklaracja 2014 to PIT-37.
Wstępnie wypełniony dokument będzie można edytować. Wprowadzenie zmian w formularzu to konieczność dla tych, którzy korzystają z ulg i odliczeń, rozliczają się wspólnie z małżonkiem lub chcą przekazań jeden procent podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Urząd Skarbowy wypełni za nas tylko te rubryki, do których dane są zawarte na formularzu PIT-11. Z tego powodu, od tego roku, płatnicy są zobowiązani do dostarczenia tegoż dokumentu wyłącznie w formie elektronicznej. W tym celu zostanie uruchomiona Uniwersalna Bramka Dokumentów (UBD).
Nowy kanał do składania e-deklaracji umożliwia złożenie maksymalnie 20 tys. dokumentów i  obranie jednego, zbiorczego UPO, czyli Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Wprowadzono także nowy schemat informacji PIT – 11. W nowej bramce dokument ten będzie oznaczony jako PIT -11Z. Podatnicy, którzy zaliczki na podatek dochodowy składają jako osoby fizyczne, a nie firmy, będą mieli możliwość podpisania dokumentów elektronicznych danymi autoryzacyjnymi. Uniwersalna Bramka Dokumentów zostanie uruchomiona już 1 stycznia 2015 roku, ale już dziś można ją testować na stronie Ministerstwa Finansów. Zatem już wkrótce sprawdzimy w praktyce, czy nowy system faktycznie usprawni rozliczenie PIT przez internet.

Umowa o dzieło a prawa autorskie

Jedną z bardziej popularnych umów cywilnoprawnych jest umowa o dzieło. Jak nazwa wskazuje przedmiotem umowy będzie tutaj wykonanie konkretnego dzieła przez zleceniobiorcę na rzecz zleceniodawcy. W sytuacji, gdy mowa jest o dziele, musimy wziąć pod uwagę także kwestię praw autorskich.
Prawa autorskie dzielimy na prawa osobiste oraz majątkowe. Prawa osobiste są niezbywalne, ponieważ dotyczą niejako więzi autora z dziełem, jako jego twórcy. Prawa majątkowe natomiast są przechodnie. Co to znaczy? Jeśli wykonaliśmy na zamówienie dzieło, mające znamiona utworu, który jest przedmiotem ochrony prawnej, wówczas możemy sprzedać tenże utwór wraz z prawami majątkowymi. Wtedy nie mamy już wpływu na to, w jaki sposób nasze dzieło zostanie wykorzystane czy rozpowszechnione. Sprawa jest oczywiście nieco bardziej skomplikowana. W grę wchodzą tutaj także pola eksploatacji utworu oraz prawa zależne.
Pola eksploatacji to w terminologii prawniczej sposób, w jaki może być wykorzystywany utwór. Natomiast poprzez prawa zależne rozumie się opracowanie cudzego utworu, na przykład przeróbkę, tłumaczenie lub adaptację. W tym wypadku rozporządzenie oraz korzystanie z opracowania zależy właśnie od zezwolenia twórcy utworu pierwotnego, pod warunkiem, że prawa majątkowe do utworu nie wygasły. Wszystkie powyższe ustalenia powinna zawierać umowa o dzieło.
Od tego, czy przekazujemy majątkowe prawa autorskie na rzecz zleceniodawcy, zależy wysokość naszego wynagrodzenia netto. Umowie z przekazaniem praw autorskich towarzyszą 50% koszty uzyskania przychodu, które odliczamy od naszego dochodu brutto. W ten sposób otrzymamy kwotę przychodu, od której z kolei odliczamy podatek wysokości 18%. Jeśli zleceniobiorca nie przekazuje praw autorskich, wtedy koszty uzyskania przychodu wyniosą 20%, czyli nasz dochód, a tym samym podstawa opodatkowania będą wyższe.
Podatek od rocznego przychodu, który uzyskaliśmy z tytułu umowy o dzieło rozliczamy w deklaracji PIT- 37. W tym wypadku elektroniczne rozliczenie pit to najszybsza i najprostsza metoda na złożenie PIT-u. Wszystkie niezbędne informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Finansów.

Jeden procent też się liczy

Polacy na coraz większą skalę dzielą się jednym procentem swojego podatku. Oznacza to, że coraz więcej PIT-ów, które spływają do Urzędu Skarbowego zawiera poprawnie wypełniona rubrykę z numerem KRS danej organizacji oraz wyliczoną kwotą jednego procenta.Należy pamiętać, że jeden procent podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego mogą przekazać nie tylko podatnicy, którzy składają PIT – 37. Także podatnicy, którzy rozliczają się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub przedsiębiorcy objęci 19-procentowym podatkiem liniowym mogą przekazać tę część swojego podatku na określony cel. Podobną rubrykę posiada również PIT-38, w którym rozliczamy się z dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia papierów wartościowych. Swój jeden procent podatku mogą także przekazać emeryci i renciści, chociaż nie są oni zobowiązani do składania rocznego zeznania podatkowego. Aby to zrobić muszą wypełnić PIT-37 na postawie druku PIT-40A, który otrzymali od organu rentowego.

Oczywiście aby zachować prawo do przekazania jednego procenta, powinniśmy przede wszystkim złożyć naszą deklarację w terminie, na właściwym formularzu PIT. Możemy to zrobić tradycyjnie, w Urzędzie Skarbowym, lub za pośrednictwem internetu. Przy czym medium;”>rozliczenie pit przez internet zajmuje znacznie mniej czasu. Wystarczy pobrać w tym celu prostą aplikację ze strony Ministerstwa Finansów. Aktywny formularz automatycznie przeliczy nam 1 proc. podatku, zawiera także gotową listę z numerami KRS. Wystarczy wybrać ten, który nas internesuje.

Jeśli zapomnieliśmy przekazać jeden procent, to możemy to zrobić składając korektę zeznania. Właściwy wniosek musimy jednak złożyć do właściwego Urzędu Skarbowego nie później niż w terminie jednego miesiąca od upływu terminu składania zeznań podatkowych. Pamiętajmy, że w jednym formularzu PIT, bądź jego korekcie możemy wskazać tylko jedną OPP. Jednak w sytuacji, gdy podatnik składa dodatkowy PIT, ponieważ uzyskuje dochody z różnych źródeł (np. wynajmu mieszkania lub działalności gospodarczej), wówczas w każdej z deklaracji może wskazać inną OPP.

Najpopularniejsze ulgi podatkowe

Każdy kto uzyskał dochód w danym roku podatkowym musi rozliczyć się z fiskusem. Jednak znając dobrze system podatkowy i wiedząc, z jakie ulgi i odliczenia nam przysługują, możemy sporo zaoszczędzić.

Statystyczny Kowalski wypełniając swój PIT korzysta przede wszystkim w ulg podatkowych i odliczeń podatkowych, które mu przysługują. Podatek od osób fizycznych można obniżyć między innymi dzięki uldze prorodzinnej. W myśl najnowszych przepisów zostały wprowadzone pewne limity, które stawiają na pozycji uprzywilejowanej rodziny wielodzietne, jednak odliczenie nadal się opłaca. W tym przypadku trudno mówić oczywiście o zaplanowanych działaniach. Z drugiej strony jeśli spodziewamy się dużego dochodu, a jednocześnie mamy na utrzymaniu pełnoletnie dziecko, które nie ukończyło jeszcze 26 lat, warto już przemyśleć kilka kwestii. Na to, czy będziemy mogli skorzystać z ulgi czy też nie, ma przede wszystkim wpływ fakt, czy osoba ucząca się pracuje. Jeśli tak, to jej dochód nie może przekroczyć kwoty 3 089 zł. W przeciwnym razie stracimy prawo do rodzinnej ulgi podatkowej.

Kolejna popularna ulga, z której korzystają podatnicy to tzw. ulga internetowa. W tym roku jednak wejdą w życie nowe przepisy skarbowe, które znacznie ograniczają prawo do skorzystania z tejże ulgi. Możemy z niej bowiem skorzystać tylko dwukrotnie, przez dwa następujące bezpośrednio po sobie lata podatkowe. Maksymalna kwota, jaką możemy sobie odliczyć od podstawy opodatkowania to 760 zł, stąd różnica w zapłaconym podatku wyniesie 136,80 zł.

Osoby niepełnosprawne, a także ich opiekunowie mogą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Jeśli mamy prawo do korzystania z niej możemy odliczyć od podatku wydatki poniesione na rehabilitację, w tym sprzęt rehabilitacyjny oraz leki. W grę wchodzą tutaj również koszty związane z użytkowaniem samochodu, a także utrzymaniem psa przewodnika lub opłaceniem opiekuna dla osoby niewidomej bądź niedowidzącej. Bez względu na to, czy zdecydujemy się na rozliczenie pit przez internet czy w sposób tradycyjny, do formularza PIT – 37 musimy dołączyć odpowiednie załączniki.